Ứng dụng Diferencing DIsk trong triển khai Hyper-V

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua một dạng ổ đĩa được đưa ra trong Hyper-V với tên gọi Differencing Disk, đây là một dạng ổ cứng khá đặc biệt nó là con (child) của một ổ cứng khác có vai trò là cha (parent). Vd bạn có một ổ cứng ảo đã cài hệ điều hành lúc này đây bạn tạo ra một ổ cứng Differencing cho “parent”. Giữa hai ổ cứng này sẽ tồn tại một đường link ảo, giờ đây không cần dùng tới ổ cha mà chúng ta chỉ việc dùng ổ con thì nó sẽ kế thừa tất cả từ cha và chúng ta vẫn có hệ điều hành hoạt động bình thường nhưng tất cả mọi thay đổi đều lưu ở ổ con mà không ảnh hưởng tới ổ cha. Những người thường dùng VMware sẽ biết tới tính năng tượng tự là Clone.

image

Tuy nhiên có nhiều người sẽ không biết nên tôi sẽ giải thích đầy đủ hơn. Như đã đề cập ở trên về khả năng link của loại ổ đĩa này thì sao bạn không tưởng tượng lớn hơn xem chúng ta cần làm một bài lab lớn đòi hỏi nhiều máy với nhiều role nhu Exchange, Isa, SQL Server … được cập nhật đầy đủ. Nghĩ đến là nản chẳng lẽ phải cài nhiu đó máy chịu gì nổi 🙂 . Nhưng cũng có người thấu đáo hơn tí sao không cài Winsdow Server 2008 cho update đầy đủ là thành một temple rồi muốn nhiêu máy thì cứ copy. Nghe cũng khá hay nhưng tôi mà nghĩa tới 1 ổ 4 hay 5GB mà nhân lên 4 hay 5 máy là thấy hoảng rồi ít không sao lỡ nhiều ổ cứng dù rẽ cũng kham ko nổi cho sinh viên nghèo. Hehe giờ thì với loại Differencing Disk này thì chúng ta đơn giản cũng sẽ làm một máy ảo cha cài Windows Server 2008 cập nhật đầy đủ làm thành một ổ cứng mẫu rồi cứ thế mà tạo ra cả đống Differencing Disk lợi hơn ỡ chỗ những ổ cứng con này không copy từ ổ cứng cha mà đơn giản chúng chỉ link tới cha lỡ máy cài đã hư thì bỏ ổ con đó đi tạo ổ con mới mà không lo ảnh hưởng tới thằng “parent” hihi. Như thế vừa tiết kiện thời gian vừa tiết kiệm nơi lưu trữ.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai giải pháp này ở mức độ basic :

1 Tạo một máy ảo cha cấu hình VHD và các thông số cần thiết

2. Cài đặt hệ điều hành , update và cái đặt các phần mếm thông dụng ( nếu cần)

3. Thiết lập hệ điều hành chung nhất

4. Chuẩn bị VHD cha

5. Tạo Differencing Disk với số lượng tùy hệ thống và tùy yêu cầu

6. Tạo các máy ảo dùng các Differencing Disk này

1. Tạo một máy ảo cha cấu hình VHD và các thông số cần thiết

1 – Vào Hyper-V Manager, chuột phải máy chủ bạn muốn tạo thêm máy ảo

2 – Chọn New và click Virtual Machine, nếu xuất hiện trang Before You Begin thì xem qua rồi nhấn Next

3 – Trong trang Specify and Location, phần Name tùy bạn nahp65 đại cũng được vì bạn sẽ delete máy ảo này ở những bước sau.

4 – Trong mục Location, có thể chọn mặc định hoặc tùy bạn chọn nơi lưu trữ khác mặc đinh là “%programfiles%\Microsoft\Windows\Hyper-V\” nhắc lại là đừng quá quan tâm đến nói vì lát nữa cũng sẽ bị delete

5 – Trong trang Assign Memory, chọn lượng Ram cấp cho máy ảo. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào yêu cầu của hệ điều hành dự tính cài đặt. Việc này hoàn toàn có thể thiết lại sau trong phần Setting.

6 – Đến phần Configure Networking, lựa chọn mạng mà bạn muốn kết nối đền, ở đây thì phần này hoàn toàn tùy thuộc lựa chọn cá nhân bạn, nhưng để đảm bảo có thể update và thực hiện các cài đặt cần thiết  thì nên route ra Internet. Xong thì bạn chọn Next.

7 – Đến phần Connect Virtual Hard Disk,  bạn sẽ phải chắc rằng đã chọn lựa chọn Create a virtual hard disk. Không giống như việc cài đặt trước đây có một số yêu cầu giữ nguyên. Ở đây bạn nên chắc là đủ khoàng trống lưu trữ cũng như vị trí đặt của nó nêu như bạn thay đổi khác mặc định. Và đây chính là ổ cha của bạn sau này.

8 – Bước tiếp theo đây Installation Options, xác định xem bạn cài hệ điều hành như thế nào, nếu có file ISO hoặc đĩa CD/DVD bạn có thể cai ngay lập tức.

9 – New Virtual Machine Wizard, xem lại thông tin cấu hình và chọn Finish

2. Cài đặt hệ điều hành , update và cái đặt các phần mếm thông dụng ( nếu cần)

Bước này chắc là không cần nói hay trình bay phô trương quá. Bạn chỉ cần đảm bảo cho tôi rằng Windows cài hoàn tất và update đầy đủ là qua được bước này.

3. Thiết lập hệ điều hành chung nhất

Như các bạn biết không thể nào xây dựng cả hệ thống có hệ điều hành giống y chang nhau được nếu không thay đổi SSID bằng công cụ thông dụng nhất do Microsoft cung cấp sysprep nếu bạn chưa biết vấn đề này có thể tham khảo link sauHow to Use Sysprep: An Introduction. Khi dùng công này xong vui lòng đừng restart và hãy shut down/ turn off máy ảo.

4. Chuẩn bị VHD cha

1 – Bạn không còn cần quan tâm nhiều đến các file hoặc folder cấu hình. Trong Hyper-V manager , chuột phải máy ảo vừa xây dựng xong và chọn Delete. Và sẽ yêu cầu xác nhận lệnh xóa tiếp tục nhấn Delete. Bạn có thể kiểm tra lai các folder lưu trữ cấu hình máy ảo này và xóa tất nhưng phải đảm bảo giữ lại file ổ cứng VHD cho tôi. lỡ xóa thì vui lòng làm lai từ đâu như nãy giờ hehe.

2 – Cho thuộc tính file này thành read-only. điều này chỉ để đảm bảo những hành động cố ý cũng như vô ý thay đồi file này.

5. Tạo Differencing Disk với số lượng tùy hệ thống và tùy yêu cầu

Chúc mừng bạn là công sức bạn bỏ ra là xứng đáng giờ đây bạn sẽ bắt đầu  thu hoạch đây . Giờ đây bạn không cần lo việc cài hệ điều hành quá nhiều, mất đĩa cứng lưu trữ… Đơn cử là giờ đây bạn có ổ VHD chưa Windows Server 2008 thì giờ chỉ việc tạo một ổ con nếu muốn ADDS, thêm một ổ con nữa nếu muốn SQL server … tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng. Nhưng không đảm bảo rằng nó hoàn hảo vì thực sự bạn có thể mất tất cả những máy ảo có chung VHD cha bị hỏng, corrupt. Để đảm bảo an toàn thì tốt nhất nên có bản soa lưu an toàn file VHD cha.

Bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính tạo các Diferencing Disk mới cho mỗi máy ảo bạn muốn dựng chưa hệ điều hành này.

1 – Chuột phải Hyper-V server trong Hyper-V Manager, chuột phải chọn New –> Hard Disk. Lúc này giao diện NewVirtual Hard Disk mở ra

2 – Nếu hiện ra trang Before You Begin thì lướt qua nó và chọn Next

3 – Trong trang Choose Disk Type, chọn Differencing và Next

4 – Trong trang Specify Name an Location, nhập tên bạn cần để xác định phân biệt và sau đó là nơi lưu trữ ổ Differencing này ở đây cũng tùy việc quản lý lưu trữ của bạn. Chọn Next khi xong.

5 – Trong trang Configure Disk, mục Location, bạn có thể nhập hoặc browse vào file VHD cha mà chúng ta đã tạo từ trước và chọn Next

6 – Khi hoàn tất các lựa chọn –> Finish để kết thúc

7 -  Lặp lại các bước trên cho tới khi đủ ổ cứng tương ứng với số máy cần thiết triển khai thì dừng tất nhiên chọn cùng một VHD cha

9 – New Virtual Machine Wizard, xem lại thông tin cấu hình và chọn Finish

Việc cuối cùng là tạo các máy ảo dùng các ổ Differencing vừa tạo đừng lo lằng lần này không có việc tạo xong rồi xóa đi nữa đâu. Việc này tượng tự việc tao máy ảo bình thường.

1 -  Trong Hyper-V Manager, chuột phải máy chủ muốn tạo thêm máy ảo

2 – Chọn New và click Virtual Machine, nếu xuất hiện trang Before You Begin thì xem qua rồi nhấn Next

3 – Trong trang Specify and Location, phần Name tùy bạn nahp65 đại cũng được vì bạn sẽ delete máy ảo này ở những bước sau.

4 – Trong mục Location, có thể chọn mặc định hoặc tùy bạn chọn nơi lưu trữ khác mặc đinh là “%programfiles%\Microsoft\Windows\Hyper-V\” nhắc lại là đừng quá quan tâm đến nói vì lát nữa cũng sẽ bị delete

5 – Trong trang Assign Memory, chọn lượng Ram cấp cho máy ảo. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào yêu cầu của hệ điều hành dự tính cài đặt. Việc này hoàn toàn có thể thiết lại sau trong phần Setting.

6 – Đến phần Configure Networking, lựa chọn mạng mà bạn muốn kết nối đến, ở đây thì phần này hoàn toàn tùy thuộc lựa chọn cá nhân bạn, có thể chỉnh sau trong mục Setting của máy ảo. Xong thì bạn chọn Next.

7 – Trong trang Connect Virtual Hard Disk, chọn Use an existing virtual hard disk  tiếp đó trong mục Location, nhập hoặc browse tới file VHD differencing tương ứng đã tạo. Xong chọn Next

8 – Khi hoàn tất New Virtual Machine Wizard, xem lại thông tin và chọn FInish.

9 – Lặp lại các bước trên đễ tạo đủ số lượng máy ảo theo ý bạn.

Posted on 12/10/2010, in Hyper-V. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: