Các yêu cầu cần thiết cho máy chủ, client khi triển khai Lync Server 2010

Sản phẩm truyền thông Microsoft Lync Server 2010 bao gồm các yêu cầu về phần mềm và phần cứng dành cho server và client như sau:

1. Các máy chủ phải sử dụng nền tảng 64 Bit

Lync server 2010 chỉ sẵn sàng trên các phiên bản 64bit, gồm phần cứng 64bit và phiên bản Windows Server 64 bit. Những server muốn sử dụng role Lync Server 2010 đều phải là hệ điều hành 64 bit.

2. Hệ điều hành yêu cầu cho các máy chủ Microsoft Lync 2010

Những server muốn sử dụng role Lync Server 2010 đều phải là hệ điều hành 64 bit:

· Standard Edition server

· Front End Server

· Edge Server

· A/V Conferencing Server

· Mediation Server

· Monitoring Server

· Archiving Server

Mỗi máy chủ phải chạy các hệ điều hành 64 bit:

· The Windows Server 2008 R2 Standard operating system

· The Windows Server 2008 R2 Enterprise operating system

· The Windows Server 2008 Standard operating system with Service Pack 2 (SP2)

· The Windows Server 2008 Enterprise operating system with SP2

Phần cứng hỗ trợ máy chủ chạy Lync Server 2010

Bảng dưới đây mô tả phần cứng tối thiểu đề nghị cho tất cả máy chủ dự định triển khai Lync Server 2010

Thành phần phần cứng

Yêu cầu tối thiểu

CPU

Một trong hai yêu cầu sau:

· Vi xử ký kép 64-bit, bốn lõi, 2.0 gigahertz (GHz) hoặc hơn

· Bốn vi xử lý 64-bit, dual-core, 2.0 GHz hoặc hơn

Memory

16 gigabytes (GB) là dung lượng đề nghị

Disk

Còn trống ít nhất là 72 GB với tốc độ đọc là 10,000 RPM

Network

2 card mạng, mỗi card có tốc độ là 1Gbps

3. Các yêu cầu về máy chủ cơ sở dữ liệu

Trong các role yêu cầu triển khai Lync Server yêu cầu cần phải có máy chủ cơ sở dữ liệu. Chúng bao gồm một cơ sở dữ liệu back-end, một cơ sở dữ liệu lưu trữ, và cơ sở dữ liệu theo dõi. Đối với các cơ sở dữ liệu, phần mềm sau đây được hỗ trợ:

· Phiên bản 64-bit Microsoft SQL Server 2008 SP1 Enterprise

· Phiên bản 64-bit Microsoft SQL Server 2008 Express (chỉ dành cho phiên bản Standard; tự động cài đặt trên Lync Server 2010)

· Phiên bản Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Service Pack 3 (SP3) hoặc phiên bản 64-bit SQL Server 2005 Standard SP3

Phần cứng hỗ trợ cho máy chủ cơ sở dữ liệu:

Bảng dưới đây mô tả chi tiết phần cứng tối thiểu cần cho các máy chủ cơ sở dữ liệu khi triển khai Llync Server phiên bản Enterprise. Chú ý là dù triển khai phiên bản Standard thì vẫn phải tuân thủ yêu cầu về phần cứng cần thiết cho máy chủ Lync đã trình bày ở bảng trên.

Những đề nghị này dùng để áp dụng cho các máy server giữ vai trò là Cơ sở dữ liệu Back-end, cơ sở dữ liệu máy chủ Monitoring hoặc sơ sỡ dữ liệu máy chủ Archiving.

Thành phần phần cứng

Yêu cầu tối thiểu

CPU

Chọn một trong hai:

· Vi xử ký kép 64-bit, bốn lõi, 2.0 gigahertz (GHz) hoặc hơn

· Bốn vi xử lý 64-bit, dual-core, 2.0 GHz hoặc hơn

Memory

32 GB yêu cầu cho back-end server, 16 GB yêu cầu cho chức năng lưu trữ và giám sát cơ sở dữ liệu

Disk

Còn trống ít nhất 72 GB trên ổ có tốc độ 10,000 RPM

Network

2 card mạng mỗi card tốc độ 1 Gbps

4. Yêu cầu phía ứng dụng cho người dùng

Đây là tổng hợp các phần mềm hỗ trợ cho Lync Server 2010 client:

· Microsoft Lync 2010

· Online Meeting Add-in for Microsoft Lync 2010

· Microsoft Lync 2010 Attendee

· Microsoft Lync 2010 Attendant

Yêu cầu về hệ điều hành

Các hệ điều hành hỗ trợ cho phía client gồm:

· Windows 7

· Windows Vista

· Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3)

Các yêu cầu về phần mềm khác

Trình duyệt : Lync Web App hỗ trợ các kết hợp cụ thể của hệ điều hành và trình duyệt. Bảng sau đây liệt kê các kết hợp khác nhau.

Trình duyệt và hệ điều hành dành cho Microsoft Lync 2010, Online Meeting Add-in cho Microsoft Lync 2010, và Microsoft Lync 2010 Attendee.

Hệ điều hành

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7

Internet Explorer 6

Firefox 3.X

Safari 5.X

Safari 4.X

Windows 7 (32-bit and 64-bit)

Yes

Yes

Yes

Windows Vista SP2 (32-bit and 64-bit)

Yes

Yes

Yes

Windows XP SP3 (32-bit)

Yes

Yes

Yes

Yes

Windows XP SP2 (64-bit)

Yes

Yes

Yes

Yes

Windows Server 2008 R2

Yes

Yes

Windows Server 2003 (except IA-64)

Yes

Yes

Yes

Windows Server 2000 SP4

Yes

Yes

Mac OS 10.4.8+ (Intel-based)

Yes

Yes

Yes

Microsoft SilverLight : yêu cầu plugin dành cho trình duyệt phải là phiên bản 4.0 hoặc hơn cho Lync 2010, Add-in Online Meeting cho Lync 2010 và Lync Web App.

Microsoft .net Framwork 3.5 : đề cài đặt Lync 2010 Attendant. Microsoft .NET Framwork yêu cầu tối thiểu là 3.5 và phải được cài đặt trước đó. Có thể tìm hiểu thêm theo link sau http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122406

Microsoft Office : Lync 2010 client hỗ trợ việc tương thích với các phiên bản Microsoft Office cũ hơn:

· The Microsoft Outlook 2010 messaging và collaboration client và Microsoft Exchange Server 2010 là một bộ đi theo hỗ trợ các tính năng Outlook trong Lync 2010.

· Certain Lync 2010 integration features hỗ trợ trên Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3). Cho phép tích hợp và làm việc một cách hiệu quả với Office 2007, bạn có lẽ sẽ phải cập nhật cho Outlook 2007 để đảm bảo các hỗ trợ mới nhất. Để rõ hơn về các bản cập nhật bạn có thể xem qua Microsoft Knowledge Base article 936864, "Description of the 2007 Office hotfix package" tại địa chỉ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143112.

· The Online Meeting Add-in dành cho Lync hỗ trợ Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, và cả Microsoft Office 2010

5. Phần cứng yêu cầu cho các client Lync Server 2010

Sau đây là các yêu cầu tối thiểu cần thiết cho Microsoft Lync 2010, Meeting Add-in và Microsoft Lync 2010 Attendee.

Thành phần phần cứng

Yêu cầu tối thiểu

CPU

Intel Pentium 4, AMD Athlon 64, hoặc tương đương

Data và voice: 1.6 gigahertz (GHz) hoặc hơn, 2 GHz 32-bit hoặc 64-bit processor

Dành cho video: vi xử lý Dual Core 1.9 GHz hoặc cao hơn, Quad Core 2.0 GHz hoặc cao hơn dành cho chuẩn HD

Thiết bị hội nghị Microsoft RoundTable: vi xứ lý 2 GHz hoặc hơn

Memory

Trên Windows XP: 1 gigabyte (GB) RAM

Trên Windows Vista or Windows 7: 2 GB RAM

Display resolution

1024×768 là chuẩn đề nghị

Graphics hardware

· Hỗ trợ Microsoft DirectX 9.0 application programming interface (API)

· 128 MB tối thiểu cho card đồ họa

· Windows Display Driver Model driver

· Pixel Shader 2.0 trong phần cứng

· 32 bits per pixel

Telephony

Microphone và loa, tai nghe kèm micro, hoặc các thiết bi tương đương

Yêu cầu thiết bị Microsoft unified communications (UC),hoặc một điện thoại đang chạy Microsoft Lync 2010 Phone Edition

Video source

USB 2.0 video camera hoặc thiết bị RoundTable

Network

Voice:

· Peer-to-peer: 40 kbps (minimum); 60 kbps (typical); 90 kbps (maximum)

· Conferencing: 40 kbps (minimum); 95 kbps (typical); 160 kbps (maximum)

· Media bypass: 80 kbps (minimum); 95 kbps (typical); 160 kbps (maximum)

Video:

· CIF: 50 kbps (minimum); 210 kbps (typical); 250 kbps (maximum)

· VGA: 350 kbps (minimum); 500 kbps (typical); 600 kbps (maximum)

· High definition: 800 kbps (minimum); 1.2 Mbps (typical); 1.5 Mbps (maximum)

· RoundTable device: 50 kbps (minimum); 280 kbps (typical); 350 kbps (maximum)

Data:

· Hội nghị trên Web (PSOM): 20 kbps (minimum); 200 kbps (typical); 500 kbps (maximum)

· Truyền tải tập tin: 20 kbps (minimum); 200 kbps (typical); 200 kbps (maximum)

· Chia sẻ ứng dụng: 256 kbps (minimum); 1 Mbps (typical); 3.5 Mbps (maximum)

6. Các thành phần yêu cầu trong Lync Server 2010

Web Sercies

Dịch vụ Device Update cho phép tự động cập nhật các điện thoại IP, được cài đặt chung với Web Services trên Front End Server.

Enterprise Voice

Đây là một giải pháp Voip trong Lync Server 2010 cho phép cac user tạo các cuộc đàm thoại và sử dụng các tính năng phong phú về liên lạc và cộng tác đơn cử như việc tăng cường việc tìm kiếm thông tin liên lạc trong address book của tổ chức.

Contact Objects

Chỉ áp dụng cho các khu vực sử dụng cac thiết bi analog hoặc tương đương. Điện thoại không liên kết với một người dùng cụ thể phải được liên kết với một đối tượng Active Directory. Cũng giống như tài khoản người dùng, các đối tượng liên hệ có thể được chỉ định chính sách và kế hoạch voice, từ đó tạo cho bạn một cách để quản lý các thiết bị.

Dial Plans, Voice Polices, và Outbound Call Routes

Đây là cac tính năng cần thiết thiết lập cho các user. Dial Plan là một chính sách được tạo ra để định nghĩa ra một khu vực, một cá nhân người dùng một contact theo một tiêu chuẩn nhất định (E.164). Nó cho phép các thiết bi UC của người dùng tạo các cuộc gọi đến hệ thống PSTN bên ngoài. Voice Polices là các chính sách về voice cho phép định nghĩa ra các cuộc gọi cho phép đến cac người dùng khác, nơi khác hoặc một tổ chức khác và tính năng này hoàn toàn có thể được bặt tắt tùy mục đích sử dụng. Và Call Routes là các rule dành cho việc điều khiển các cuộc gọi outbound từ các thiết bị UC.

PIN authentication và Policy

Khi bạn đang có kế hoạch triển khai một hệ thống voice sử dụng các thiết bị phone IP thì bạn nên nghĩ đến việc kích hoạt tính năng PIN Authenticationi và thiết lập các chính sách cần thiết cho từng khu vực. Điều này cho phép chúng ta chứng thực người dùng một cách tự động khi người dùng đăng nhập trên các thiết bị phone Aastra 6721ip, Polycom CX600, Polycom CX500, or Polycom CX3000.

Phần cứng hỗ trợ cho thiết bị Lync Server 2010

Những điện thoại IP đang chạy Microsoft Lync 2010 Phone Edition hỗ trợ Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) và Power over Ethernet (PoE). Để có nhiều thuận lợi hơn cho LLDP-MED thì việc lựa chọn switch có hỗ trợ IEEE802.1AB và ANSI/TIA-1507 là cần thiết. Đển có nhiều thuận lợi cho PoE thì switch nên hỗ trợ PoE802.3AF hoặc 802.3AT.

Để kích hoạt LLDP-MED người quản trị pháp bặt LLDP bằng cách vào giao dien console của swtich và thiết lập chính sách LLDP-MED với VLAN ID chính xác.

Trong trường hợp khác, nếu việc triển khai bao gồm các thiết bi analog , bạn phải cấu hình một gateway Analog đến Microsoft Lync Server 2010 và gateway đó phải là một trong số các gateway sau:

· Một analog telephone adapter (ATA)

· Một SIP-PSTN analog gateway

· Một survivable Branch Appliance bao gồm một SIP-PSTN analog gateway

· Một survivable Branch Appliance bao gồm SIP-PSTN gateway để giao tiếp với ATA

Yêu cầu về Port

Các điện thoại IP phải dùng port 443 cho dịch vụ Device Update.

Yêu cầu về DNS

Bảng sau đây là danh sách cac record DNS yêu cầu dành cho các điện thoai IP

DNS record cho các thiết bị External

Lọai record

Giá trị

Ghi chú

A

Fully qualified domain names (FQDNs) dành cho một pool(s) hosting.

Tính năng mới Lync Server 2010 DNS load balancing cung cấp một FQDN xác định và một pool FQDN, và các máy chủ trong pool có cùng một đỉa chỉ IP và tạo một A records cho tất cả các pool đang chứa Enhanced Registrar. Ví dụ: RegistrarServerOneInPool.<SIP domain>: 1.2.3.4, RegistrarPool.<SIP domain>: 1.2.3.4, RegistrarServerTwoInPool.<SIP domain>: 1.2.3.5, và RegistrarPool.<SIP domain>: 1.2. 3.5.

Nếu bạn đang dùng phần cứng load balancing, chỉ cần tạo một record cho mỗi pool chứa Enhanced Registrar. Cho phép các thiết bị bên ngoài kết nối dùng SIP thông qua TLS đến Enhanced Registrar bên trong.

SSRV

_sipinternal._tcp.<SIP domain>

_sipinternaltls._tcp.<SIP domain>

Hai SIP FQDNs cho việc định tuyến bên trong, một cho liên lạc qua TCP, và một còn lại liên lạc bảo mật bằng TLS.

A

ucupdates-r2.<SIP domain>

Chỉ định các dịch vụ Web dành cho Device Update URL.

Advertisements

Posted on 20/10/2010, in Microsoft, Microsoft Lync Server. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: