Các mô hình tham khảo triển khai Lync Server

1. Mô hình giới hạn tính sẵn sàng trong hệ thống

image

Mô hình tham khảo này được thiết kế với khả năng về độ sẵn sàng bị giới hạn chủ yếu dành cho các doanh nghiệp muốn triển khai Microsoft Lync Server 2010 với chi phí tối thiểu nhất cho hạ tầng sơ khai ban đầu. Như các bạn đã thấy mô hình trên chỉ đảm bảo yêu cầu cho hoạt động một tổ chức dưới 5000 người dùng mặc dù hoàn toàn có thể tăng số lượng hỗ trợ khi tăng số lượng máy chủ phiên bản Standard.

– Active Directory : Lync Server được triển khai trong một forest . Trong mô hình này, các doanh nghiệp có một Lync Server được triển khai bên trong một domain con là retail.contoso.com.

– Voice : Nếu tổ chức bạn thực hiện theo mô hình này thì chỉ mới hỗ trợ tính năng Enterprise Voice trên Lync Server. Tất nhiên đây hoàn toàn là giải pháp voice chuyên nghiệp thay thế các giải pháp voice hiện nay như tổng đài PBX.

Nếu doanh nghiệp muốn có một cách đầy đủ nhất cho một giải pháp Enterprise Voice và xóa bỏ hoàn toàn hệ thống PBX, họ nên nghĩ tới việc triển khai thêm một Standard Edition server hoặc chuyển sang Front End pool để đạt được tính sẵn sàng cao nhất cho một hệ thống voice chuyên nghiệp. Một mô hình với một Standard theo đề xuất như trên chỉ thiết lập nếu như bạn không phải đang triển khai một hệ thống Enterprise Voice trong môi trường sản xuất. Bởi vì voice là nhiệm vụ quan trọng cho hầu hết các tổ chức , bạn nên cung cấp tính sẵn sàng cao nếu bạn sử dụng voice như là giải pháp điện thoại cho doanh nghiệp.

– Các máy chủ standard dự phòng có thể được triển khai thêm : Một máy chủ Standard đơn lẻ có thể hỗ trợ 5000 người dùng. Nếu bạn muốn hỗ trợ nhiều người dùng hơn hoặc cung cấp nhiều khả năng sẵn sàng hơn cho Enterprise Voice (với chi phí thấp), bạn có thể thử thêm vào một máy chủ Standard trong mô hình này.

– Để có một giải pháp sẵn sàng thực sự, bạn nên triển khai Enterprise Edition và xây dựng một Front End Pool. Mặc dù việc xây dựng một hệ thống nhiều máy chủ Standard đã có thể duy trì khả năng Enterprise Voice khi mà một trong số chúng ngừng hoạt động nhưng một Front End pool sẽ cung cấp nhiều tính liên tục hơn cho một hệ thống Lync Server.

– Survivalble Brach Applicance : Như các bạn thấy theo theo mô hình này thì tổ chức trên sẽ có một vài chi nhánh và yêu cầu vẫn phải triển khai dịch vụ voice trên đó. Tuy nhiên các văn phòng chi nhành này không có một kết nối WAN an toàn đến chi nhánh trung tâm, khi mà Survivable Branch Applicance được triển khai đây không những đảm bảo dịch vụ và độ an toàn của nó mà còn đảm bảo một điều chắc chắn là vẫn có thể tạo và nhận cuộc gọi thông qua PSTN khi mà WAN có sự cố.

– Edge Server : Mặc dù thực sự mà nói một Edge Server không yêu cầu cho một hệ thống tin nhắn, hiện diện hoặc hội thoại nhưng nó lại là cần thiết phải triển khi cho dù là quy mô nhỏ. Bạn có thể tối đa hóa đầu tư Server Lync của bạn bằng cách triển khai một Server Edge để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng bên ngoài các bức tường lửa của tổ chức. Các lợi điểm bao gồm:

  • Người dùng thuộc tổ chức của bạn có thể dùng cac chức năng Lync Server ngay cả khi mà họ đang làm việc ở nhà hoặc bên ngoài.
  • Người dùng của tổ chức đươc phép mời các đối tượng bên ngoài tổ chức tham gia cuộc họp nội bộ.
  • Nếu tồn tại một đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc khách hàng và cũng đang sử dụng Lync Server, bạn có thể tạo một mối liên hệ mật thiết hơn với tổ chức này. Hệ thống Lync của bạn từ đó có thể xác nhận được người dùng bên hệ thống bên kia tạo mối quan hệ làm việc với nhau.
  • Người dùng trong tổ chức có thể trao đổi tin nhắn tức thời với các dịch vụ công cộng, bao gồm: Windows Live, AOL, Yahoo cũng như các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ XMPP và các máy chủ khác như Google Talk và Jabber. Tuy nhiên một bản quyền sử dụng sẽ được yêu cầu cho các dịch vụ công cộng như Windows Live, AOL và Yahoo.

2. Mô hình có độ sẵn sàng cao với một Data Center

Mô hình sau đây được đề nghị với độ sẵn sàng cao và một trung tâm dữ liệu đơn lẻ được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mộ trung tâm chính. Cấu trúc được xây dựa trên mô hình này dành cho tổ chức với khoảng 15,000 người dùng. Trên thực tế thì mô hình này được xem là một đề nghị thích hợp cho các tổ chức từ 5,000 đến 30,000 người dùng nhưng hoàn toàn có khả năng hỗ trợ hơn 30,000 như trên lý thuyết.

image

– Active Directory : Tất cả các triển khai của giải pháp truyền thông Microsoft Lync Server 2010 đều diễn ra bên trong một forest đơn lẻ. Với mô hình này, tổ chức có được một hệ thống Lync Server được triển khai trong một domain con, retail.contoso.com.

– Tăng cường Front End Server và khả năng đáp ứng nhiều người dùng hơn : Với cấu trúc như mô hình trên chúng ta sẽ có được 2 Front End Server, với khả năng hỗ trợ lúc này là hơn 16,000 người dùng. Nếu tổ chức hiện nay có một trung tâm với nhiều người dùng hơn, thì việc đơn giản là tăng cường thêm 1 Front End Server vào pool có vị trí như trong sơ đồ trên. Một pool trên thực tế có khoảng 10 máy chủ, khi mà triển khai một pool như thế trong một site chúng ta sẽ đạt được khả năng cung cấp cho 80,000 người dùng.

– Tuy nhiên đó không phải là giới hạn cuối khi mà nhu cầu tổ chức ngày càng tăng theo thời gian việc cần thiết tiếp theo chỉ là tăng thêm lượng pool.

– Tích hợp A/V Conferencing trong mô hình doanh nghiệp nhỏ : nếu tổ chức có khoảng 10,000 người dùng, chúng ta hoàn toàn có thể quyết định việc kết hợp các dịch vụ A/V conferencing vào Front End Pool. Loại trừ việc triển khai một A/V conferencing pool riêng lẻ. Nhưng với tổ chức nhiều hơn 10,000 người dùng thì việc tách rời thành từng pool là yêu cầu cần thiết khi đề cập tới vần đề hiệu suất.

– Tùy chọn database dành cho Monitoring Server : trong mô hình trên, Monitoring Server đang sử dụng chung các máy chủ databse với Front End pool. Tất nhiên việc hỗ trợ một database riêng cho việc quản lý là hoàn toàn có thể . Và trong bất kỳ trường hợp nào đề nghị xây dưng một cluster database luôn được đánh giá có độ sẵn sàng cao.

– Độ sẵn sàng cao cho các Server Pool : trong trường hợp tổ chức với hơn 15,000 user, chỉ cần một Director server, Edge Server và A/V conferencing Server là đủ đảm bảo hoạt động. Tuy nhiên với mỗi server role triển khai thành một pool với ít nhất 2 máy chủ sẽ cung cấp tính sẵn sàng cao hơn cho riêng mỗi tính năng.

– Tùy chọn cho vấn đề phát triển chi nhánh : Tổ chức trong mô hình trên đã triển khai một Rnterprise Voice như một giải pháp voice chuyên nghiệp. Chi nhánh thứ nhất đang tồn tại một kết nối WAN thực sự ổn định đến trung tâm, vì lý do đó một Surviable Brach Apllicance được triển khai để cung cấp dịch vụ điện thoại ngay cả trong trường hợp đường WAN gặp sự cố. Tuy nhiên chi nhánh thứ hai tồn tại một đường WAN không ổn định vì thế ở đây chỉ cần triển khai một PSTN Gateway thay vì tốn kém cho việc triển khai một Meidan Server.

– Front End Pool, Edge Server pool và Director Pool được triển khai DNS Load Balancing cho các lưu thông SIP. Việc này làm giảm tải các vấn đề không cần thiết cho việc triển khai chia tải bằng phần cứng.

– Triển khai exhange UM : Trong mô hình trên bao gồm một Exchange Unified Messaging (UM) Server chạy trên Microsoft Exchange Server chứ không phải trên một Lync Server. Các chức năng định tuyến Exchange UM cho Lync Server chạy trên các Front End Server

– Các yêu cầu về Edge Server : mặc dù triển khai một Edge Server là vấn đề không yêu cầu, nhưng nó là một giải pháp đề nghị cho hầu hết cac mức độ triển khai. Cho phép nâng cao tính linh động trong công việc hỗ trợ cho người dùng đang làm việc bên ngoài khu vực tổ chức. Lợi điểm của nó bao gồm:

  • Người dùng thuộc tổ chức của bạn có thể dùng các chức năng Lync Server ngay cả khi mà họ đang làm việc ở nhà hoặc bên ngoài.
  • Người dùng của tổ chức đươc phép mời các đối tượng bên ngoài tổ chức tham gia cuộc họp nội bộ.
  • Nếu tồn tại một đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc khách hàng và cũng đang sử dụng Lync Server, bạn có thể tạo một mối liên hệ mật thiết hơn với tổ chức này. Hệ thống Lync của bạn từ đó có thể xác nhận được người dùng bên hệ thống bên kia tạo ra mối quan hệ công việc.
  • Người dùng trong tổ chức có thể trao đổi tin nhắn tức thời với các dịch vụ công cộng, bao gồm: Windows Live, AOL, Yahoo cũng như các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ XMPP và các máy chủ đơn khác như Google Talk và Jabber. Tuy nhiên một bản quyền sử dụng sẽ được yêu cầu cho các dịch vụ công cộng nhu Windows Live, AOL và Yahoo.

3. Mô hình nhiều Data Center

Mô hình cấu trúc liên kết nhiều trung tâm dữ liệu này chủ yếu dành cho các tổ chức có nhiều trung tâm.Mô hình này khi triển khai chính xác sẽ đạt được khả năng hỗ trợ 70,000 người dùng trong đó có 40,000 người dùng thuộc trung tâm A và 30,00 người dùng thuộc trung tâm B. Đây là kiểu cấu trúc cho phép triển khai với bất kỳ số lượng người dùng nào.

Theo sau đây là các mô tả từ tổng quan đến chi tiết phân bố mô hình triển khai cho dạng hệ thống này.

image

image

image

image

image

image

image

Về vấn đề triển khai Active Directory : Lync Server 2010 được triển khai trong một forest. Trong đó, tổ chức sẽ đạt được hệ thống có Lync Server triển khai trong hai domain con là retail.contoso.com và manafacturing.contoso.com.

– Để đáp ứng nhiều người dùng hơn và thêm nhiều Front End Server hơn : Tổ chức trong mô hình trên có tất cả 5 Front End Server tại trụ sở A ( dùng cho 40,000 người dùng) và 4 Front End Server tại trụ sở B ( dùng cho 30,000 người dùng). Nếu một trong hai trụ sở đặt ra yêu cầu tăng cường số lượng người dùng có thể cung cấp, đơn giản chỉ cần thêm số lượng Front End Server cần thiết vào pool của trụ sở đó. Một Front End pool có thể có nhiều nhất là 10 server trong đó 1 Front End Pool tại một trụ sở có thể cung cấp dịch vụ cho hơn 80,000 người dùng.

– Tuy nhiên mỗi trụ sở có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa số lượng người dùng bằng cách tạo thêm Front End Pool tùy thuộc nhu cầu khi ngày càng gia tăngtrong khi số lượng máy chủ trong pool là giới hạn thì việc thêm pool là tất yếu. Tuy là cho phép thêm nhiều pool nhưng mỗi trụ sở chi nên có một pool cho từng server role sau đây A/V Conferencing Server, Edge Server và Director.

– Sử dụng Standard Edition Server tại các chi nhánh : Trong mô hình trên và cũng như trong thực tế ngoài các trụ sở chính sẽ còn có thêm các chi nhánh con với số lượng người dùng điển hình ở đây là chi nhánh C với số lượng là 600 nhân viên. Tuy nhiên, bản thân những người dùng này lại cần thiết phải sử dụng dịch vụ A/V Conferencing nhiều. Nhưng nếu phải triển khai trong mô hình Lync Server như một chi nhánh, các phương tiện truyền thông cho hội thoại sẽ đi qua đường WAN từ một trụ sở chính có triển khai A/V Conferencing Server. Tất nhiên không tránh khỏi khi qua một đường truyền không an toàn như thế hiệu suất sẽ thấp và để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ cài đặt hẳn một Standard Edition Server tại chi nhánh này, chịu trách nhiệm xử lý các cuộc hội thoại.

– Các người dùng ở đây trụ sở C này được thiết lập trong một pool khác thuộc trụ sở A hoặc B để đảm bảo một giải pháp sao lưu dự phòng. Đảm bảo tăng cường tính sẵn sàng cho Enterprise Voice khi gặp sự cố failover sẽ tự động chuyển sang đường backup của chi nhánh khác.. Để có tính sẵn sàng hoàn hảo hơn chúng ta có thể nghĩ tới phương án thêm một Standard Edition server thứ hai ở đây.

– Mặc dù trụ sở C được xem như một trung tâm chính, bạn cũng không cần phải thiết lập Edge Server ở đây. Trong trường này, trụ sở C này sẽ sử dung Edge Server triển khai ở trụ sở A.

– Tích hợp Monitoring Server và Archiving Server : Tổ chức này triển khai cả Monitoring Server và Archiving server. Với mô hình triển khai cả hai tính năng trên, chùng ta được đề nghị rằng nên tích hợp để giảm đầu tư cũng như quản lý dễ dàng hơn. Một monitoring Server có thể hỗ trợ đến 100,000 người dùng và một Archiving Server có thể hỗ trợ hơn 300,000 người dùng.

Chú ý rằng bạn nên triển khai Archiving Server và Monitoring Server chỉ tại một trụ sở chính mà thôi. Nếu mà đường liên kết giữa hai trụ sở gặp sự cố,Message Queuing (MSMQ) sẽ sử dụng cả hai Monitoring và Archiving Server giúp đỡ cho việc bảo quản thông tin khi mà đường liên kết đang trong tính trạng không hoạt động.

Trong mô hình này, Monitoring Server và Archiving Server dùng Database Server hoàn toàn tách biệt với Front End Server. Với các mô hình Monitoring Server và Archiving Server chia sẻ chung databse server với Front End pool cũng được hỗ trợ kèm theo. Mạc dù trong một triển khai lớn nhứ thế, việc tách rời các mày chủ databse này là cần thiết để đảm bảo hiệu suất.

Và với database cho monitoring Server và Archiving Server chúng ta được đề nghị một cluster với hai máy chủ cho việc xử lý đụng độ và failover

– Các tùy chọn triển khai các chi nhánh : Tổ chức trong mô hình này đã triễn khai một Enterprise Voice như một giải pháp voice. Chi nhánh 1 và 2 sử dụng đường truyền WAN chất lượng kết nối đến trụ sở chính. Do đó họ đã có một triển khai Survicable Branch Applicance để cung cấp dịch vụ điện thoai đảm bảo cả trong trường hợp đường WAN tới chi nhánh gặp sự cố. Tuy nhiên ở chi nhánh 2 lại đang tồn tại một đường truyền quá rủi ro, vì thế bạn chỉ cần một giải pháp duy nhất đó là PSTN Gateway.

– Sip Trunking và Mediation Server : chú ý rằng tại trụ sở A, Mediation Server không được triển khai tích hợp với Front End Server. Điều này là bởi vì các site dùng SIP trunking phải triển khai Mediation Server trong một pool tách rời với Front End Server. Trong các trường hợp khác, việc bạn tích hợp vào Front End Server pool là giải pháo tối ưu.

– DNS Load Balancing : Front End Pool, Edge Server pool và Director Pool được triển khai DNS Load Balancing cho các lưu thông SIP. Việc này làm giảm tải các vấn đề không cần thiết cho việc triển khai chia tải bằng phần cứng và giảm thiểu thới gian bỏ ra để cấu và duy trì chia tải phần cứng cho các pool khác.

– Vấn đề triển khai Exchange UM : Lync Server 2010 làm việc với cả hai giải pháp triển khai Exchange Unified Messaging (UM) và hosted Exchange UM.Trụ sở chính A bao gồm một Exchange Unified Messaging (UM) Server, đang chạy Exchange Server và các thành phần Exchange UM cho Lync Server chạy trên Front End pool.

(hoangho.wordpress.com)

Advertisements

Posted on 14/11/2010, in Microsoft, Microsoft Lync Server and tagged , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: