Triển khai Failover Clustering cho Hyper-V dùng File Server

Chắc hẳn mọi người không lạ gì về giải pháp Failover Clustering cho Hyper-V trước giờ là kết hợp với hệ thống lưu trữ SAN dùng protocol iSCSI. Tuy là thế nhưng hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một giải pháp mang tính khả quan hơn khi áp dụng Failover clustering Hyper-V cho các doanh nghiệp nhỏ không muốn thêm kinh phí cho một hệ thống lưu trữ như SAN thay vào đó là sử dụng CIFS/SMB có sẵn trên khi triển khai File Server

Sau đây là mô hình mô tả việc áp dụng Failover Clustering dùng CIFS/SMB trước và sau khi xảy ra sự cố

Trong trường hợp này gồm có 2 Hyper-V server, 1 File Server và một Client (không ảnh hưởng trong giải pháp này) chịu trách nhiệm quản lý và remote .

image

Hình 1: Đây là trường hợp trước khi xảy ra sự cố máy ảo hoạt động bình thường trên SPTNODE1

Bây giờ là hình 2 mô tả hệ thống sau khi xảy ra sự cố ở SPTNODE1:

image

Hình 2: mô tả vị trí máy ảo khi SPTNODE1 xảy ra sự cố hoặc trong trường hợp chúng ta Migration

Như các bạn thấy. chúng ra đang dùng File Server (gọi là SPTSERVER1) cho việc lưu trữ các tập tin của máy ảo, ý tưởng chính trong giải pháp này là lưu trữ các tập tin cấu hình, các VHD của máy ảo, và các VHD snapshot (AVHD) trong thư mục \\SPTSERVER1\VMSHARE\VM1. Như thế khi chúng ta sử dụng SAN cho giải pháp lưu trữ vậy, lúc này các node còn sống vẫn đảm bảo hoạt động cho các máy ảo trong trường hợp xảy ra lỗi và chúng ta cũng có thể áp dụng cho trường hợp tương tự cho Quick Migration, cho phép máy ảo di trú sang một node khác bằng cách lưu lại trạng thái đến thư mục chia sẻ và cấu trúc lại nó trên một node khác để restore.

Một số chuẩn bị cho triển khai:

Bạn phải chắc chắn rằng có ít nhất 2 máy vật lý. Trong trường hợp của chúng ta, SPTNODE1 và SPTNODE2 đang chạy Windows Server 2008 Enterprise (có thể là Full hoặc Core đều được).

Thêm Hyper-V Role cho SPTNODE1 và SPTNODE2

Thêm chức năng Failover CLustering cho cả hai node trên

Tiếp đến là chuẩn bị một máy chủ khác hoạt động với vai trò là File Server đang chạy phiên bản Windows Server nào cũng được tuy nhiên có thể chọn 2k8 để có hiệu suất cao hơn (sử dụng SMBv2). Trong trường hợp của chúng ta STPSERVER1 là file server đang chạy Windows Server Enterprise Edition (Full hoặc Core đều đươc).

Phân quyền sử dụng thư mục \\SPTSERVER1\VMSHARE\ ghi và đọc cho computer account hai máy STPNODE1 và STPNODE2

Chú ý: khi sử dụng thư mục chia sẽ này để tạo máy ảo phải dùng đường dẫn trực tiếp như trên \\SPTSERVER1\VMSHARE\ không nên map thư mục trên với một tên ổ đĩa và sử dụng. Và trong quá trình làm lab cũng như triển khai không nên remote máy chủ Hyper-V thông qua Hyper-V Manager Tool vì sẽ có thể xảy ra lỗi như sau "Failed to create external configuration store at ‘\\SERVERNAME\SHARENAME\FOLDERNAME’: General access denied error (0x80070005)" ưu tiên sử dụng dụng Remote Desktop.

Và cần có một máy Client chịu trách nhiệm vai trò quản lý và Remote (có thể không cần triển khai)

Cuối cùng một thứ có vẻ như tôi chưa từng đề cập bên trên cũng như trong mô hình đó là cần phải có một hạ tầng Domain để có thể sử dụng tính năng Windows Server Failover Clustering vấn đề này bạn có thể tự chuẩn bị tôi không đề cập đến trong bài này.

Các bước triển khai

Để bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra một Cluster với hai node là hai máy chủ Hyper-V đã triển khai từ trước (đang chạy Hyper-V). Để thực hiện nhiệm vụ này chúng ta sẽ dùng Failover Cluster Mnanagement MMC từ cả hai node. Trong cọng cụ này chúng ta sẽ:

  1. Kiểm tra và xác nhận cấu hình
  2. Tạo Cluster
  3. Điều chỉnh một số thiết lập cơ bản
  4. Tạo một máy ảo trên một node bất kỳ của cluster
  5. Đặt máy ảo trong trạng thái độ sẵn sàng cao

Bước 1: Xác nhận cấu hình

Trong màn hình khởi động của Failover Cluster Management MMC khi tải lên xong:

image

Trước khi bắt đầu tạo một Cluster chúng ta phải xác nhận cấu hình bằng cách chọn đường link Validate a Configuration trong màn hình khởi động. Bởi vì cần thực hiện các cuộc kiểm tra nhỏ trước khi có thể sử dụng Clustering.

Lưu ý do chúng ta dùng hệ thống luu trữ Share nên các kiểm tra về lưu trữ sẽ cho ra kết quả cảnh báo. Nhưng đừng bận tâm chúng ta vẫn có thể được triển khai các bước tiếp dù có một cảnh báo.

Bước 2 : Tạo Cluster

Sau khi chạy các kiểm tra, chọn vào tùy chọn Create a Cluster. Trước tiên là xác định các Node. Trong trường hợp của chúng ta là 2 node STPNODE1 và STPNODE2

image

Thứ hai là xác định tên cho Cluster được tạo

image

Sau khi xác nhận các dữ liệu khởi tạo chọn Finish để tạo Cluster.

image

Chú ý chúng ta sẽ gặp phải một cảnh báo tam giác màu vàng. Nếu nhấn vào “View Report” chúng ta sẽ có được toàn bộ nội dung cảnh báo như sau:

No appropriate disk could be found for the quorum disk.

Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính. Lý do là với hai node và không có lưu trữ chia sẽ đồng nghĩa với việc bạn không có một cấu hình đạt chuẩn cơ bản và khi một node xảy ra sự cố thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc cluster gặp sự cố không thực hiện đúng chức năng vốn có.

Bạn có thể xem xét thông tin được ghi nhận bên dưới

image

Để giải quyết cảnh báo này chúng ta sẽ làm các bước theo sau đây

Trước tiên cần cấp quyền cho các Cluster Computer account ở thư mục chia sẻ – các Cluster Computer account này được tạo ra khi chúng ta tạo cluster. Ở đây chúng ta làm như cách mà đã cấp quyền cho SPTNODE1 và SPTNODE2 trong khâu chuẩn bị ở đây chúng ta sẽ cấp với quyền là Full Control cho tài khoản SPTDEMO\SPTCLUSTER$ ở thư mục share trên SPTSERVER1

Kế tiếp dùng Failover Management tool để thay đổi thiết lập Quorum Configuration

Bạn sẽ tìm tùy chọn này bằng cách chuột phải lên tên cluster và sau đó chọn More Actions như hình sau:

image

Trong hộp thoại vừa xuất hiện chúng ta chọn tùy chọn “Node and File Share Majority”

Để hiểu thêm tại sao chọn tùy chọn này có thể đọc tại đây (nói chung hiện tại đang mơ hồ nên tôi chưa post dc vấn đề này ^^)

image

Trong màn hình kế tiếp, chúng ta cần xác nhận đường dẫn thư mục chia sẻ Witness với trường hợp của chúng ta sẽ là \\SPTSERVER1\VMSHARE\WITNESS

image

Sau khi xác nhận các thông tin, quá trình cập nhật cho Quorum configuration sẽ hoàn tất và không còn nhận được cảnh báo tam giác vàng nữa.

image

Kế tiếp là chúng ta tạo máy ảo trên một node của Cluster

Tại thời điềm này nếu kiểm tra Hyper-V Manager chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ máy ảo nào ở đây

image

Bây giờ chúng ta sẽ dùng Hyper-V Manager để tạo một máy ảo mới trong SPTNODE1 dùng thư mục chia sẽ là nơi lưu trữ.

image

Sau đó là khai báo nơi đặt tập tin VHD của máy ảo

image

Và kế tiếp là mount tập tin ISO đĩa cài đặt cũng thông qua File server

image

Một khi đã khai báo tất cả, chúng ta sẽ có được một máy ảo mới và hiện tại là đang trong trạng thái Off.

image

Kế tiếp chúng ta sẽ cấu hình máy ảo ở trạng thái độ sẵn sàng cao

Vào Failover Cluster Management, chọn mục Services and Applications ngay bên dưới tên Cluster sau đó chọn tùy chọn Configure a Service or Application.

image

Sau đó chọn Virtual Machine –> Next lúc này sẽ hiện ra một hộp thoại với yêu cầu lựa chọn máy ảo cần thiết. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có một máy ảo VM1

image

Sau khi xác nhận các thiết lập của bạn, lúc này máy ảo đã trong trạng thái độ sẵn sàng cao tuy nhiên có một cảnh báo.

image

Lúc này chọn View report chúng ta sẽ có đây đủ vế thông tin cảnh báo như sau:

The path ‘\\SPTSERVER1\VMSHARE\VM1’ where the virtual machine configuration is stored is not on a failover cluster and might not be highly available. To achieve the highest availability, store the virtual machine configuration on a clustered file server (configured within a failover cluster).

The path ‘\\SPTSERVER1\VMSHARE\VM1’ where the virtual machine snapshots are stored is not on a failover cluster and might not be highly available. To achieve the highest availability, store the virtual machine snapshots on a clustered file server (configured within a failover cluster).

The path ‘\\SPTSERVER1\VMSHARE\VM1\VM1.vhd’ where the virtual hard disk is stored is not on a failover cluster and might not be highly available. To achieve the highest availability, store the virtual hard disk on a clustered file server (configured within a failover cluster).

The path ‘\\SPTSERVER1\VMSHARE\ISO\WindowsServer2008-amd64.iso’ where the virtual hard disk is stored is not on a failover cluster and might not be highly available. To achieve the highest availability, store the virtual hard disk on a clustered file server (configured within a failover cluster).

Report này cảnh báo cho chúng ta rằng phương thức lưu trữ hiện tại không mang tính sẵn sàng cao cần tạo một Cluster file server.

Bây giờ đến bước kiểm tra hoạt động của cluster chúng ta sẽ di chuyển VM sang một node khác bằng cách dùng tùy chọn Move this service or application to another node bằng cách chuột phải lên máy ảo.

image

Lúc này, máy ảo sẽ đặt trong trạng thái Offline ở node nguồn

image

Sau đó máy ảo sẽ chuyển lại trạng thái Online tại node đích.

image

Quá trình này sẽ mất một lúc và phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu memory trên máy ảo và bao lâu để có thể lưu lại tráng thái máy ảo lên thư mục share trên File Server và sau đó restore trạng thái từ chính thư mục share đó

Bạn có thể trông thấy kết quả sau khi di chuyển sang SPTNODE2 hoàn tất

image

Posted on 12/12/2010, in Hyper-V, Microsoft and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: