Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Cài đặt VMware ESXi trên VMware Workstation

Trong bài này chúng ta sẽ được tiếp cận đến giải pháp ảo hóa của VMware vSphere 4 (ESXi) ngay trên Vmware Workstation

image

Yêu cầu:

  • PC có hỗ trợ Intel VT Enabled ít nhất 3GB, Dual core hay Core2Duo
  • VMware workstation 6,7 hoặc 7.1
  • Đảm bảo đủ dung lượng đĩa cài đặt

Thay đổi thiết lập trong VMware Workstation cho thông số “allow the most virtual machine memory to be swapped”

image

Read the rest of this entry

Danh sách port cần thiết cho môi trường Domain

Trong công tác quản lý điều hành cũng như triển khai sẽ không tránh khỏi trường hợp bạn cần đến một kiến thức về port thật chắc để điều hướng được các giao tiếp cần thiết cho hệ thống. Tại sao nó lại cần thiết vì trong thực tế ko như môi trường lab mọi thứ đều alllow all cho chúng ta giao tiếp mà thực ra chúng ta sẽ bị cản trở bởi vô số các yếu tố khác đặc biệt là firewall liệu bạn có biết đủ lượng port cần thiết để join domain hay không hay lượng port cần thiết để trust domain. Để gọi là bảo mật chúng ta bản thân phải hiểu rõ cái nào cần bật và cái nào không cần bật.

Read the rest of this entry

Tích hợp RDP vào vSphere Client với vSphere Client RDP plugin

Xtravirt vSphere RDP Plug-in là một tiện ích được phát triển thêm dựa theo nhu cầu khá lớn các nhà quản lý không chỉ mún quản lý máy ảo thông qua giao diện console mặc định của Vmware mà còn có thể tích hợp và sử dụng giao thức RDP đem đến các trải nghiệm xử lý mượt mà hơn khi làm việc với giao diện console để có thể sữ dụng tiện ích này phải đạt các yêu câu sau:

  • VMware vCenter Server version 4 and above
  • Version 4.0.0 or greater of the VMware vSphere Client
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Version 7.0 or greater of the Microsoft Remote Desktop Connection client

imageimage

DOWNLOAD