Monthly Archives: Tháng Tám 2011

VMware vSphere 4: Host profile

Trong quá trình công tác và train về vmware vsphere 4 mình đã xây dựng nên một bộ giới thiệu các tính năng ưu nhược hiện tại của các tính năng này tuy hiện tại chưa đầy đủ cũng như sắp xếp trật tự nhưng mình sẽ sắp xếp để hoàn thiện nó hơn. Bài đầu tiên mình sẽ nói về Host Profile của Vsphere 4. Khái niệm và tính năng này được đặt ra để giải quyết bài toán “cấu hình host”. Khi triển khai hạ tầng VMware và sử dụng vCenter để quản lý các bạn sẽ nhận ra tại sao các thao tác add host –> cấu hình ntp, route, network, license…. lun lặp đi lặp lại. Nếu môi trường nhỏ thì không nói môi trường hàng trăm máy thì ra sao thao tác “cấu hình” tuy đơn giản nhưng làm chúng ta tốn quá nhiều thời gian. Và hãy tưởng tượng một tý khi mà hệ thống của bạn cần cấu hình thay đổi một nào đó chẳng lẽ lại thao tác trên hàng chục hàng trăm host và liệu chắc gì cấu hình trong mấy chục và trăm đó là chính xác tất cả “Human error” luôn tiềm ẩn.

image

Read the rest of this entry