Monthly Archives: Tháng Chín 2011

VMware vSPhere 4: Một số thủ thuật quản lý snapshot trong hạ tầng VMware

Bài này là phần tiếp theo của bài VMware vSphere 4: Snapshot chủ yếu tập trung vào các phương thức để kiểm soát ổn vấn đề snapshot trong hạ tầng VMware còn để hiểu tại sao chúng ta cần kiểm soát kỹ tính năng này thì vui lòng xem lại bài VMware vSphere 4: Snapshot dùm mình nha Smile.

Thủ thuật 1: Dùng tính năng Alarm có sẵn trong VMware vCenter

Với phương thức này cho phép chúng ta quản lý capacity của các bản snapshot trên toàn bộ hệ thống tuy nhiên vẫn có giới hạn là với tính năng Alarm chưa cho phép cảnh báo ở mức độ số lượng snapshot

image

Read the rest of this entry

VMware vSphere 4: Snapshot

Tiếp theo loat bài VMware vSphere 4 tôi sẽ trình bày cho các bạn về tính năng snapshot. Và một điều tôi chắc chắn hiện h hầu hết dân ITPro đều sẽ khong quá xa lạ gì với tính năng này nó được áp dụng khá nhiều trong môi trường học tập, Lab khi làm việc với VMware Workstation và hiển nhiên đa phần trong chúng ta sẽ đánh giá rằng tính năng hữu dụng này cực kỳ đơn giản chẳng gì phải chú ý ngay cả trước khi có cơ hội present tính năng này tôi củng đã mắc phải. Trên thực tế không phải đơn giản mà là cực kỳ phức tạp bạn phải hiểu rõ data ghi ra sao cái gì được tao ra hay cái gì thay đổi, mất đi khi chúng ta thêm, xóa, revert snapshot… Và các bạn tự hỏi tại sao cần phải quan tâm nhiều chi tiết như vậy? Vì trên thực tế hiểu rõ như vậy chúng ta mởi kiểm soát được dữ liệu, hiệu suất máy ảo… vi dụ điển hình như một máy ảo đang chứa database của cty bạn đã thực hiện snapshot nhiều lần và trong cả một thời gian dài hoạt động h đây bạn muốn delete snapshot liệu bạn đã chắc rằng hành động của mình có đảm bảo toàn vẹn dữ liệu hay không hay mất gì mà không hay biết.

Trong bài viết này tôi sẽ cố gắng trình bày những thông tin mà bản thân thu thập được về snapshot cũng như những kinh nghiệm thu được cho các biệt. Để bắt đầu chúng ta sẽ sơ lược về khái niệm snapshot một tý

image

Read the rest of this entry