VMware vSphere 4: Tổng quan virtual network (P.2)

Qua phần 1 của loạt bài về netowrk này hẳn các bạn đã nắm rõ sơ bộ về “hình hài” của hệ thống virtual network trong VMware vSphere 4. Nếu chưa rõ vui lòng xem lại VMware vSphere 4: Tổng quan virtual network (P.1). Tiếp theo loạt bài này chúng ta sẽ đi sâu về các thuật ngữ , các tính năng tùy chọn trong một Virtual Switch (vSwitch lẫn vDSwitch).

Trước hết chúng ta cần view lại một tý về một ví dụ điển hình khi thiết kế một vSwitch

image

Trong ví dụ bên trên là một vSwitch điển hình với một Port Group dành cho máy ảo và một VMkernel dành cho việc quản lý, vmotion, smotion… của máy host. Và ở đây chúng ta cần nhắc lại một số quy tắc:

 • Một vNic chỉ plug được một port trong portgroup trên vSwitch
 • Một host có thể có nhiều vSwitch cùng tồn tại
 • Một vSwitch có thể có nhiều port manangement cũng như có thể có nhiều port group với các policy khác nhau như Vlan, security, control I/O network…
 • Và để traffic network để đi ra được hệ thống switch physical thì chúng ta cần một đến nhiều uplink (NIC physical) khi mà một vSwitch có hơn hai uplink thì một tính năng đặc biệt sẽ có trong từng Port Group được gọi là NIC teaming

NIC TEAMING

Ban đầu NIC Teaming trong một portgroup sẽ mặc định disable trừ khi chúng ta bật tính năng này lên. Tính năng này cho phép chúng ta quy định các thức làm việc của một nhóm các uplink trong một portgroup với sự hỗ trợ của các tùy chọn : load balancing, failover…

image

Xin nhắc lại là tính năng này là một policy về loadbalancing và failover nó chỉ được cấu hình ở mức độ portgroup thay vì vSwitch vì đơn giản policy này sẽ giúp chúng ta uyển chuyển hơn trong việc quản lý các nhóm máy ảo trên hệ thống với cơ chế loadbalancing, failover khác nhau.

Trong tính năng này cái chúng ta quan đầu tiên và quan trọng đó là các thức để load balancing các port uplink với bất cứ luồng traffice nào từ portgroup cấu hình muốn đi ra mạng physical bên ngoài.

Chúng ta tổng cộng có tất cả 4 cách thức Load Balancing khác nhau được VMware hỗ trợ:

image

Route based on the originating virtual port ID

Trong phương thức cân bằng tải này sẽ dựa trên cơ chế mỗi port trong một port group sẽ mapping (ánh xạ) với một physical NIC bằng cách chia đều port cho các card physical như hình sau

image

Một số điều lưu ý là chúng sẽ không quan tâm đến VM bên trên nên sẽ có trường hợp một VM 2 vNic có thể sẽ cùng dùng chung một physical Nic. Và bên cạnh đó với phương thức này tại một thời điểm một vNIC chỉ có thể đi ra một physical NIC. Nên phương thức này không thể xem như một phương thức cân bằng tải hiệu quả.

Kết quả cũng diễn ra tương tự với phương thức tiếp theo

Route based on source MAC hash

Với phương thức Route based on the originating virtual port ID thay vì dựa theo thứ tự port để phân chia ra các physical NIC thì với phương thức thứ hai này lại dựa vào MAC address cùa  vNIC để phân chia việc mapping physical nên gần như kết quả không gi mới mẻ so với phương thức đầu.

Đển với phương thức thứ 3 cũng là phương thức được đánh giá là giải quyết được bài toán Load Balancing thực sự

Route based on IP hash

Tại sao phương thức này được đánh giá cao về loadbalancing đo chính là vì phương thức chọn physical NIC của nó cực kỳ linh động với nhiều trường hợp. Phương thức của nó dựa trên việc băm (IP source + IP dest) và kết quả đó sẽ được dùng để quyết định lần lượt mỗi des IP khác nhau sẽ đi ra một physical NIC khác nhau. Giải quyết bài toán là tại một thời điểm có thể dùng cả physical NIC. Điển hình với 2 physical NIC 1GB chúng ta có thể đạt tới mức sử dụng 2GB thay vì dùng 2 phương thức trên chỉ tối đa một NIC 1GB.

Tuy nhiên nó không có lợi trong trường hợp một session truyền tải một lượng lớn data vì tất cả cũng chỉ sẽ đi qua một uplink do chi có một dest duy nhất trong một session. Ngoài ra với kiểu thiết kế dung Route baed on IP hash thì các up link phải cũng nối vào một physical switch để không gặp tình trạng một physical switch sẽ thấy MAC Vm trên nhiều port switch khó để dự đoán NIC nào sẽ nhận được gói tin trả về. Chú ý một điều “Route based on IP hash” chỉ quản lý chiều đi còn chiều về là tùy thuộc switch physical nhưng do switch physical đều lưu bảng Mac table rằng có nhiều port ra cho cùng một MAC address hiển nhiên nó sẽ broadcast ra các port đó. Nên thường thiết kế sử dụng Ethernet Channel để đạt hiệu quả cao hơn cho cả hai chiều.

Bên cạnh đó với thiết kế các uplink hoạt động dạng Ethernet Channel trên physical switch thì chỉ có một policy là route based on IP hash là có thể sử dụng trong trường hợp này.

Use explicit failover order

Phương thức này hoạt độngdựa theo thứ tự sắp xếp các NIC trong bảng như bên dưới để quyết định NIC hoạt động.

image

NETWORK FAILOVER DETECTION

Bản thân NIC teaming ngoài mặt hoạt động loadbalancing thì bản thân nó còn có khả năng xử lý failover. Tuy nhiên cái mà chúng ra quan tâm là làm sao nhận dang là failed. Bao gồm 2 tùy chọn:

image

Link status only

Phương thức này xác định một uplink là failed dựa trên trạng thái port của uplink. Khi port này mất tin hiệu với switch đồng nghĩa với việc việc nó failed. Tuy nhiên mấu chốt đây là nó chỉ có thể nhận dang failed với switch gần nhất cắm trực tiếp vào nó.

Trong khi hệ thống mạng chúng ta có thể có nhiều switch nối với nhau và nó trợ thành điểm yếu chết người cho phương thức này. Nó có thể nhận dạng failed trên switch thứ 1 gần nó nhưng khi switch thứ 2 thứ 3.. có tình trạng port failed thì nó không nhận dạng được. Để giải quyết tình thế này chúng ta cần áp dụng khái niệm gọi là Link state Tracking (cisco) hãng khác còn có tên gọi là Link Dependency

image

Tính năng này cho phép nhóm các port có mối liên hệ với nhau thành nhóm “quan hệ” với nhau. Ví dụ như hình trên port nối với uplink trái là port A và port còn lại trên cung switch là port B. Lúc này 2 port A và B chúng ta cấu hình Link state Tracking thì khi đầu B failed thì đồng nghĩa đầu A failed chung để giải quyết trường hợp bên trên khi đường đi switch 2 switch 3 failed… Trên thực tế Link State Tracking cần được cấu hình liên tục cả một chuỗi các switch đảm bảo bất cứ segment nào down cũng sẽ được hê thống VMware nhận dạng.

Beacon Probing

Ngoài việc có thể giải quyết bằng link state tracking VMware còn đưa ra một tùy chọn mới là Beacon Probing đây là một cơ chế đặt ra nó liên tục theo thời gian gửi đi và lắng nghe các tin phản hồi trên tất cả các NIC trong team và dùng thông tin này để nhận định tình trạng failed trên các NIC. Mục tiêu đặt ra cho cơ chế này là nhận dạng failed trong các trường hợp về cáp, switch bao gồm cả switch trực tiếp với NIC và các switch khác trên đường đi traffic, bên cạnh đó hỗ trợ một phần nào đó việc xác nhận cấu hình sai Vlan, port.. trên hệ thống switch.

image

Phương thức hoạt động của Beacon là theo định kỳ gửi các gói tín hiệu broadcast (tất cả VLAN đang có) ra tất cả các NIC trong Team.  Các physical switch lúc này sẽ tiếp nhận và đẩy ra các port cùng broadcast domain. Bên cạnh đó các NIC khác trong Team sẽ là các đối tượng chính tiếp nhận gói tin này. Nếu sau khi gửi tin bất kỳ một uplink nào trong Team không nhận được “3 tín hiệu” liên tục đồng nghĩa nó đang trạng thái lỗi.

Trên thực tế Beacon chỉ có lợi điểm khi hoạt động trong một nhóm nhiều hơn 3 NIC bởi khi chỉ có 2 NIC một khi fail xảy ra hệ thống sẽ không đảm bảo việc NIC nào sẽ đặt trong trạng thái fail loại bỏ việc sử dụng nó vì lúc này cả hai đều không nhận được tín hiệu của nhau.

Notify switches

Đây là một tùy chọn nhăm hỗ trợ giảm thời gian xây dựng lại bảng MAC table trên các switch thật. Cơ chế như sau khi NIC Teaming xảy ra bất kỳ sự kiện nào trong danh sách sau:

 • Máy ảo được khởi động
 • Một sự kiện vMotion xảy ra
 • MAC address máy ảo bị thay đổi
 • Failover và Failback trong NIC teaming xảy ra

Một khi xảy ra một trong các sự kiện say hệ thống sẽ sử dụng Reverse Address
Resolution Protocol (RARP) để thông báo sự thay đổi cho hệ thống switch thật về vị trí máy ảo hoặc MAC address trên hệ thống ảo giảm độ trễ cho phần network khi vMotion, change MAC address… xuống thấp nhất có thể.

image

Failback

Tính năng này cho phép khôi phục trạng thái active của một Uplink khi trải qua trang thái failed và đã được khôi phục chức năng.

image

Traffic Shapping

Là một tính năng hỗ trợ việc giới hạn băng thông “đi ra” (outbound) trên nhóm port group cụ thể bao gồm trong đó là 3 thông số cấu hình chính:

 • Average Bandwidth – lượng data trung bình mỗi giây truyền qua vSwitch
 • Peak Bandwidth – băng thông tối đa mà vSwitch có thể cho qua
 • Burst size – lượng data tối đa trong một chu kỳ

image

Security

image

Về bảo mật thì trong port group khá hạn chế chủ yếu gồm có 3 thông số chính:

Promiscuous Mode: mặc định là tắt trên tất cả máy ảo. Tính năng này sẽ hạn chế việc nghe trôm các gói tin unicast của các đối tượng khác trong cùng network.

MAC Address Changes: Đảm bảo sự toàn vẹn của các luồng traffic thông qua vSwitch đến máy ảo. Nếu cấu hình Reject thì mọi traffic đến VM sẽ bị drop nếu như Mac address trong file cấu hình VMware khác Mac Address hoạt động trong quá trình truyền tải dữ liệu

Forged Transmits: Đảm bảo sự toàn vẹn của các luồng traffic từ VMs đi đến vswitch. Khi bật reject hệ thống sẽ drop mọi traffic đi ra nếu như Mac address trong file cấu hình VMware khác Mac Address hoạt động trong quá trình truyền tải dữ liệu

Vì thế khi cấu hình Network Load Balancing nên chú ý cấu hình Accept cho hai tính năng MAC Address Changes và Forged Transmits

Posted on 28/11/2011, in VMware and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: