Monthly Archives: Tháng Hai 2012

Phần 1: Triển khai hệ thống monitor với Nagios + Check_mk + pnp4Ngaios

Nagios là một hệ thống giám sát mạnh mẽ cho phép các tổ chức xác định và giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng CNTT trước khi chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình kinh doanh.

Đầu tiên ra mắt vào năm 1999, Nagios đã phát triển với hàng ngàn dự án được phát triển bởi cộng đồng Nagios trên toàn thế giới . Nagios chính thức bảo trợ bởi doanh nghiệp Nagios, hỗ trợ các cộng đồng trong một số cách khác nhau thông qua doanh số bán hàng thương mại của sản phẩm và dịch vụ .

Nagios theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để đảm bảo hệ thống, ứng dụng, dịch vụ và quy trình kinh doanh đang hoạt động tốt. Trong trường hợp thất bại, Nagios có thể cảnh báo vấn đề với nhân viên kỹ thuật, cho phép họ bắt đầu quá trình phục hồi trước khi bị sự cố, ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, người sử dụng, hoặc khách hàng. Với Nagios bạn không bao giờ phải giải thích tại sao một sự cố vô hình lại xảy ra đối với cơ sở hạ tầng mấu chốt của tổ chức.

Read the rest of this entry

Cài đặt Nagios trên Centos

Trong bài này chúng ta sẽ òoàn chỉnh việc cài đặt Ngios 3.3.1 trên Centos.

Tài liệu tham khảo vận hành theo dõi tại http://support.nagios.com/knowledge-base/official-documentation

image

Read the rest of this entry