Monthly Archives: Tháng Ba 2012

Phần 2: Triển khai hệ thống monitor với Nagios + Check_mk + pnp4Ngaios

Tiếp tục Phần 1 trong phần này chúng ta sẽ thao tác các bước cài đặt component check_mk

III. Cài đặt Check_mk

Bước 1: Giải nén gói cài đặt

# tar -xzvf check_mk-1.1.12p6.tar.gz

Bước 2: Chuyển vào thư mục check_mk vừa giải nén

# cd check_mk-1.1.12p6

Bước 3: cài đặt check_mk

# ./setup.sh

Tùy việc cấu hình các thiết lập Nagios từ bài trước mà khai báo các thông tin cho phù hợp với các thông tin cài đặt để default thì mọi thứ sẽ các bạn để mặc định không cần khai báo

clip_image001[8]

Read the rest of this entry