Phần 2: Triển khai hệ thống monitor với Nagios + Check_mk + pnp4Ngaios

Tiếp tục Phần 1 trong phần này chúng ta sẽ thao tác các bước cài đặt component check_mk

III. Cài đặt Check_mk

Bước 1: Giải nén gói cài đặt

# tar -xzvf check_mk-1.1.12p6.tar.gz

Bước 2: Chuyển vào thư mục check_mk vừa giải nén

# cd check_mk-1.1.12p6

Bước 3: cài đặt check_mk

# ./setup.sh

Tùy việc cấu hình các thiết lập Nagios từ bài trước mà khai báo các thông tin cho phù hợp với các thông tin cài đặt để default thì mọi thứ sẽ các bạn để mặc định không cần khai báo

clip_image001[8]

Sau khi hoàn tất cài đặt thì restart httpd và nagios

# service httpd restart

# service nagios restart

# service xinetd start

Đăng nhập vào giao diện riêng của check_mk thay thế cho giao diện mặc định của Nagios  (các alert được tổ chức hợp lý và dễ quan sát hơn so với giao diện core nagios)

http://10.72.0.78/check_mk

Lúc này sẽ hiện thông báo 

clip_image003[8]

Đó là do hệ thống chưa cài đặt mod-python cho apache

# yum install mod_python -y

Sau đó là restart httpd và nagios để cập nhất mod-python

clip_image005[8]

II. Cài đặt Check_mk_agent

Check_mk agent là một agent nhỏ được cài đặt trực tiếp trên các host được Nagios monitor có nhiệm vụ run các script có sẵn hoặc do chúng ta thiết lập để trả ra các thông số monitor cần thiết cho nagios.

Trong bài này chúng ta sẽ cai đặt chủ yếu hướng dẫn trên centos và Solaris (nexenta,opensolaris)

1. Check_mk_agent trên Centos

Check_mk_agent được download toàn bộ tại

http://mathias-kettner.de/check_mk_download.html

Đối với hệ thống centos, fedora, redhat trên site sẽ cung cấp sẵn gói rpm

check_mk-agent-1.1.12p6-1.noarch.rpm

Upload gói cài đặt lên server centos cần monitor

# wget http://mathias-kettner.de/download/check_mk-agent-1.1.12p6-1.noarch.rpm

Và tiến hành cài đặt xinetd trước do service agent này sẽ hoạt động chung với xinetd

# yum install xinetd –y

# service xinetd start

# rpm -ivh check_mk-agent-1.1.12p6-1.noarch.rpm

Thay đổi cấu hình check_mk_agent

# vim /usr/bin/check_mk_agent

Thay dòng

MK_CONFDIR=”/to/be/changed”

thành MK_CONFDIR=”/etc/check_mk”

Thư mục check_mk này sẽ được dùng như thu mục mặc định trên client load các file config service của client

Tạo thư mục /etc/check_mk và một file trắng mrpe.cfg (file config servive của host)

# mkdir /etc/check_mk

# touch /etc/check_mk/mrpe.cfg

Restart agent trên xinetd

# service xinetd restart

Kiểm tra kết quả bằng cách kiểm tra port 6556

# netstat -a | grep 6556

clip_image007[8]

Cuối cùng là telnet port 6556 và kiểm tra hoạt động của agent

clip_image008[8]

2. Check_mk_agent trên Solaris (nexenta, open solaris)

Gói cài đặt check_mk_agent trên solaris (nexenta, opensolaris) ở thời điểm hiện tại viết bài viết này thì vẫn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện thêm nhưng vẫn hàon toàn đáp ứng được các nhu cầu monitor căn bản

Vì lý do đó nên gòi cài đặt này hiện tại sẽ nằm trong gói cài đặt Innovation_release (trong mục download của check_mk). Download và giải nén lấy gói cài đặt

clip_image010[8]

clip_image012[8]

clip_image014[8]

Lấy gói cài đặt này upload lên server solaris đường dẫn /usr/bin và đổi tên thành check_mk_agent

# chmod a+x /usr/bin/check_mk_agent

Thay đổi cấu hình check_mk_agent

# vim /usr/bin/check_mk_agent

Thay dòng

MK_CONFDIR=”/to/be/changed”

thành MK_CONFDIR=”/etc/check_mk”

Thư mục check_mk này sẽ được dùng như thu mục mặc định trên client load các file config service của client

Tạo thư mục /etc/check_mk và một file trắng mrpe.cfg (file config servive của host)

# mkdir /etc/check_mk

# touch /etc/check_mk/mrpe.cfg

Thêm service check_mk_agent vào /etc/services

check_mk 6556/tcp # CheckMk

Tim file tcpd và copy vào thư mục như sau

# mkdir /usr/sfw/sbin

# cp /us r/sbin/tcpd /usr/sfw/sbin/tcpd

Thêm vào cuối file /etc/inet/inetd.conf

check_mk stream tcp nowait root //usr/sfw/sbin/tcpd /usr/bin/check_mk_agent

Chạy các lệnh cập nhật service mới

# inetconv

check_mk -> /var/svc/manifest/network/ check_mk-tcp.xml l

Importing check_mk-tcp.xml …Done

Lưu ý: inetconv –f dùng để reload lại config khi cần thiết trong trường hợp cầu hình lại

Kế tiếp là enable dịch vụ

# inetconv -e

svc:/network/check_mk/tcp:default enabled

Kiểm tra trạng thái dich vu check_mk

# svcs svc:/network/check_mk/tcp:default

STATE STIME FMRI

online Mar_19 svc:/network/check_mk/tcp:default

Kiểm tra port

# netstat -a | grep check_mk

*.check_mk *.* 0 0 49152 0 LISTEN

Kiểm tra các tham số cài đặt mặc định

# inetadm -l svc:/network/check_mk/tcp:default

Lúc này tcp_wrappers=FALSE cần chuyển thành TRUE

# inetadm -m svc:/network/check_mk/tcp:default tcp_wrappers=TRUE

Kiểm tra lại các thuộc tính cần set

#inetadm -l svc:/network/check_mk/tcp:default

Kiểm tra hoạt động của agent bằng cách:

# telnet 127.0.0.1 6556

Posted on 03/03/2012, in Monitoring and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

 1. anh Phat’ co’ the~ giu’p minh` loi~ nay` dc ko ?

  [root@localhost ~]# yum install mod_python -y
  Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  * extras: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  * updates: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  Setting up Install Process
  No package mod_python available.
  Error: Nothing to do

 2. Hi Pha’t !

  Minh` da~ cai` dc mod_python, nhung lai gap loi~ sau :

  Configuration Error nagiosadmin (None) 02:30
  Your web server cannot create the directory /var/lib/check_mk/web/nagiosadmin, or cannot set the group to nagcmd or cannot set the permissions to 0770. Please make sure that:

  the base directory is writable by the web server.
  Both Nagios and the web server are in the group nagcmd.

  Reason: [Errno 13] Permission denied: ‘/var/lib/check_mk/web/nagiosadmin’

  Giup’ minh` nhe’.
  Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: