Category Archives: System Center

Giới thiệu bộ giải pháp quản trị tập trung của Microsoft có tên gọi System Center trong đó có các sản phẩm như: System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, Data Protection Manager…

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 6

VI. Quản lý host trong VMM Administrator Console

Trong chương này sẽ tiếp tục tập trung vào VMM Administrator Console nhưng không như chương trước là giới thiệu tổng quan giao diện đối với chương này sẽ tập trung mạnh vào vấn đề theo dõi và quản lý các máy chủ ảo hóa hay còn gọi là Host trong VMM Administrator Console.

1. Thêm host vào VMM Administrator Console

Như đã trình bày ở chương trước khi mà một VMM Administrator Console được khởi động lần đầu tiên không những yêu cầu khai báo một máy chủ VMM Server để thiết lập liên lạc mà còn yêu cầu một thao tác khác gần như là bắt buộc đó là thêm Host hay còn gọi là host vào danh sách quản lý của VMM. Vì như mặc định ở lần khởi động đầu danh sách các Host có thể quản lý là rỗng và gần như người dùng không thể thực hiện được các tác vụ nào trong VMM Administrator Console vì đơn giản chẳng có đối tượng để mà quản lý.

Danh sách Host được liệt kê trong mục Hosts ở panel bên phải (vấn đề này đã đề cập trong chương trước). Tất nhiên hiện tại trong mục này không tồn tại Host nào cả và vấn đề tiếp theo để thêm Host vào danh mục quản lý. Nhìn vào panel bên phải giao diện là việc là danh sách các tác vụ liên quan đến Hosts. Với mục tiêu là thêm host vì thế tác vụ sẽ chọn đây là Add Host trong mục Actions hoặc theo đường dẫn View à Virtual Machine Manager à Add Host. Cả hai cách đều cho ra kết qủa tương tự là màn hình wizard Add Hosts xuất hiện:

image

Read the rest of this entry

Nâng cấp ảo hóa trong phiên bản Windows Server 2008 SP1

Microsoft sẽ cập nhật phiên bản máy chủ hệ điều hành (HĐH) Windows của mình, cung cấp cho HĐH nhiều khả năng ảo hóa hơn nữa.

Download SP1 Beta Today

Công ty đã công bố phiên bản Release Candidate (RC) của bản Service Pack 1 (SP1) cho Windows Server 2008 R2. Bản SP1 có thể cũng được áp dụng cho Windows 7. SP1 là “bộ sưu tập” các bản cập nhật phát hành trước đó, cũng như một số tính năng mới (trong trường hợp của Windows Server lần này).

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 5

V. Làm quen giao diện VMM Administrator Console

Như đã đề cập về vai trò của thành phần VMM administrator Console trong hệ thống triển khai VMM 2008 thì đây là một thành phần chính khá quan trọng cung cấp các chức năng quản lý cho người dùng.. Nó không chỉ có thể được cài đặt trên một máy chủ VMM Server mà còn trên bất cứ máy nào đang là một phần tử trong hạ tầng ảo hóa. Trong khi các thành phần khác được thiết kế dành cho các hoạt động nền bên dưới VMM thì thành phần VMM Administrator Console lại là một giao diện Front End cung cấp việc thực thi các tác vụ của người dùng. Trong chương này sẽ chủ yếu tập trung giới thiệu tổng quan giao diện làm việc của VMM Administrator Console.

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 4

VI. Cài đặt các thành phần trong VMM 2008

1. Kiểm tra hệ thống

Đây là một bước khá quan trọng trước khi bước vào quá trình cài đặt thực sự VMM 2008 bao gồm việc xem xét hệ thống có đạt đủ các yêu cầu tối thiểu cho phần cứng và phần mềm hay không. Những yêu cầu này khá quan trọng do đó Microsoft đã đưa ra công cụ hỗ trợ tiến trình này cho người triển khai VMM 2008 gọi là VMM2008 System Center Virtual Machine Manager 2008 Configuration Analyzer cho vấn đề kiểm tra xem hệ thống có trong tình trạng thích hợp cài đặt và vận hành VMM 2008 hay không. Bên cạnh đó người triển khai sẽ thường bắt gặp các yêu cầu kiểm tra hệ thống trong suốt qua trình cài đặt các thành phần, nhưng việc ứng dụng bộ công cụ trên sẽ giúp người triển khai xác định rõ được khả năng hệ thống so với việc vận hành VMM 2008 trước khi phải tải và cài đặt rồi mới kiểm tra.

Trước khi Virtual Machine Manager 2008 Configuration Analyzer có thể được cài đặt, thì yêu cầu Microsoft Baseline Configuration Analyzer (MBCA) phải được cài đặt trước tiên trên hệ thống đích. Nếu không sẽ không sẵn sàng cho việc cài đặt

Có thể tải về MBCA tại đây : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=DB70824D-ABAE-4A92-9AA2-1F43C0FA49B3&displaylang=en

Có thể tải về VMM 2008 Configuration Analyzer tại đây : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=02d83950-c03d-454e-803b-96d1c1d5be24&displaylang=en

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 3

III. Các yêu cầu hệ thống VMM 2008

Microsoft Virtual Machine Manager (VMM) 2008 là một bộ công cụ quản trị cấp độ doanh nghiệp. Do đó cần đạt được một số chuẫn mực nhất định về các yêu cầu cho việc cấu hình vận hành công nghệ này. Trong chương này sẽ cung cấp các kiến thức chung nhất về yêu cầu phần cứng cũng như phần mềm cho vấn đề triển khai.

1. VMM 2008 và Active Directory

Trước tiên điều tiên quyết chiếm gần như 50% yêu cầu cho hệ thống đó chính là bản thân máy vận hành VMM 2008 và các máy chủ ảo hóa để có thể được quản lý tập trung trên VMM 2008 thì chúng phải là một thành viên trong domain Active Directory Domain Service (ADDS).

2. Yêu cầu về hệ điều hành

Như đã đề cập nhiều lần trong các chương trước đây, VMM 2008 là một tập hợp gồm nhiều thành phần khác nhau, chúng có thể cùng vận hành trên một máy đơn duy nhất hoặc trải dài trên nhiều máy chủ vận hành các thành phần khác nhau. Khi xoay quanh vấn đề yêu cầu về hệ điều hành thì phải hiểu được sự khác nhau về yêu cầu hệ thống đối với từng thành phần trong VMM. Ví dụ: VMM Administrator hỗ trợ được trên Windows Vista nhưng lại không chạy được trên Windows Server 2008 Core. Bảng theo sau đây cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vấn đề hỗ trợ hỗ trợ hệ điều hành và thành phần VMM.

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager – Phần 2

II. Kiến trúc và port trong VMM 2008

Trong chương trước đã giới thiệu sơ qua về các thành phần trong VMM. Lúc này sẽ có vài người đặt ra vần đề là sự hiểu biết về kiến trúc của VMM 2008 là không cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong quản lý, tuy nhiên có một sự hiểu biết cơ bản về cách các hệ thống vận hành có thể rất có ích, đặc biệt là khi cố gắng chẩn đoán vấn đề phát sinh. Đặc biệt là trong triển khai cấu hình một hệ thống phân tán, hiểu rõ cơ chế vận hành của các thành phần thông qua các port là một vấn đề tiên quyết.

1. Sơ đồ kiến trúc VMM 2008

Như đã đề cập ở chương trước VMM 2008 là công cụ được tập hợp các thành phần hoạt động khác nhau được triển khai trên cùng một máy chủ hoặc phân tán chúng trên một dãi máy chủ. Các thành phần này liên lạc trao đổi với nhau thông qua một thành phân nhân trong VMM 2008 gọi là VMM server có vai trò sử dụng các giao thức khác nhau trong quá trình trao đổi với các thành phần khác. Ngoài việc trao đổi với các thành phần bên trong thì vai trò chính của VMM server còn là liên lạc với các máy chủ đang vận hành các máy ảo trên đó nhằm thực thi các thao tác quản lý. Sơ đồ sau đây cung cấp cái nhìn toàn cảnh cao nhất của nền tảng VMM 2008 và các giao thức liên lạc chính giữa chúng.

clip_image002

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần I

Một khía cạnh quan trọng của ảo hóa là vấn đề quản lý thực: là một quản trị viên, chắc hẳn bạn sẽ muốn có một bảng điều khiển riêng để quản lý tất cả các máy ảo và các host của mình. Với phần mềm như VirtualCenter của VMware, bạn có thể quản lý môi trường ESX và có thể bổ sung thêm nhiều tính năng mở rộng khác (chẳng hạn như DRS, HA, templates,…). Câu trả lời của Microsoft cho vấn đề quản lý chính là System Center Virtual Machine Manager (hay vẫn được nhắc đến với tên viết tắt VMM).

image

Phần mềm này chính là sự lựa chọn của bạn. VirtualCenter của Vmware có thể được bổ sung và các host ESX có thể được quản lý từ bên trong VMM. Virtual Machine Manager 2008 cung cấp hầu hết các chức năng của VirtualCenter Server gồm cả Vmotion. Các nhiệm vụ phức tạp hơn như việc bổ sung thêm các host vào ESX cluster phải được thực hiện bằng cách sử dụng bản thân VirtualCenter.

Read the rest of this entry