Các bài viết cũ

Biến ảnh thành tranh vẽ chì

Cuối năm rãnh rỗi mọi người làm vài vụ vẽ ảnh mình chơi tết  ^^

Stock

image

Kết quả

image

Để có được tác phẩm loại này chúng ta làm các bước sau:

Read the rest of this entry