Các bài viết cũ

Triển khai cài đặt hệ thống Linux tự động với Cobbler

1. Giới thiệu

1.1 Cobbler là gì?

Cobbler là một gói công cụ tiện ích cho phép triển khai hoàn chỉnh một máy chủ PXE server với khả năng cài đặt tự động các phiên bản Linux thông qua môi trường mạng đồng thời hỗ trợ kết hợp tính năng của kickstart file cho phép tự động hóa hoàn toàn quy trình cài đặt loại bỏ hẳn các thao tác trả lời không cần thiết trong quá trình triển khai ngoài ra còn support deploy OS qua mạng mà không cần sự hỗ trợ của DHCP truyền thống thích hợp cho một số trường hợp triển khai khác nhau. Đây chưa phải là tất cả khả năng của Cobbler như tôi đã trình bày mà các bạn còn cần phải tìm hiểu thêm nhưn trong bài viết này tôi sẽ cố gắng mang đến các khái niệm và ứng dụng thông thường nhất cho một PXE server.

1.2 Các thành phần của Cobbler

Cobbler kết nối và tự động hóa nhiều công đoạn khác nhau trong quá trình cài đặt Linux, giúp cho người quản trị dễ dàng hơn trong việc cài đặt số lượng lớn hệ điều hành Linux với những cấu hình khác nhau. Cobbler quản lý những thành phần chính sau :

Read the rest of this entry