Các bài viết cũ

Hệ thống chứng chỉ của Windows Server 2008

Một người bạn nói với tôi rằng "sẽ cố gắng học tập để lấy chứng chỉ MCSE 2008", ồ điều đó là không thể, đây là thông tin chính xác từ Microsoft. Trong hệ thống chứng chỉ của Windows Server 2008 không còn tồn tại các chứng chỉ quen thuộc như: MCP, MCSA, MCSE. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn hệ thống chứng chỉ trên nền Windows Server 2008.

Tôi đã tìm kiếm trên Microsoft và trên một số trang web khác liên quan tới các chứng chỉ về Windows Server 2008 và tôi nhận thấy không còn hệ thống chứng chỉ MCSE cho Windows Server 2008 nữa. Thay vào đó là hệ thống chứng chỉ mới có tính mở rộng hơn.

MCP – được thay thế bởi MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

MCSA – tương tự (theo tôi nhận định) với MCITP: Server Administrator

MCSE – Tương đương mức MCITP: Enterprise Server Administrator.

MCITP – Microsoft Certified IT Professional, và điều này có nghĩa chứng chỉ MCITP có hai mức độ khác nhau, dưới đây tôi sẽ trình bày chi tiết với các bạn.

image

Read the rest of this entry