Các bài viết cũ

Tổng quan giải pháp Veeam Backup & Replication v6 – P2

Chào mừng các bạn đến với phần hai của loạt bài về giải pháp backup của veeam trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục phần tổng quan xoay quanh kiến thức về các backup mode và backup methods mang VBR mang lại.

Danh mục tổng thể so với phần I như sau:

I Giới thiệu

II. Tổng quan

1. Các thành phần hoạt động

2. Các mô hình thiết kế chuẩn cho giải pháp Veeam backup & replication

3. Các mode backup trong VBR

4. Các phương thức lưu trữ backup trong VBR 

3. Các mode backup trong VBR

Với Veeam backup cũng như các giải pháp sao lưu cho hạ tầng ảo sẽ hoàn toàn khác biệt so với truyền thống. Với truyền thống dữ liệu cần quan tâm backup chính là các tập tin, data của “ứng dụng” còn đối với hạ tầng ảo ứng dụng, guestOS là những khái niệm mà các phần mềm backup về sau không còn quan tâm đến nữa mà cái chúng quan tâm chính là tập hợp các tập tin của máy ảo (.vmdk, .vmx, snapshot…). Chính vì điều đó nên sản sinh ra một số phương thức backup đặc thù khác biệt dành cho hạ tầng ảo:

  • Network Mode
  • Virtual Appliance Mode
  • Direct San Access Mode

+ Network Mode

Network Mode là chế độ căn bản nhất cho việc xác định môi trường ethernet là mội trường truyền các dữ liệu backup. Với phương thức này có một số lưu ý sau:

  • Worload đè nặng lên cả Host ESXi đang hosted VM và cả Backup Proxy do phải nhận và xử lý các dữ liệu backup (nén, dedup) trước khi lưu trữ trong repository
  • Dễ gây nghẽn đường truyền management của ESXi do ip tương tác với host là ip dùng làm management
  • Tốc độ xử lý backup cho phương thức này là chậm nhất so với các phương thức khác

image

Read the rest of this entry