Các bài viết cũ

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM)–Phần 8

VIII. Quản lý máy ảo trong VMM Administrator Console

Với một quy trình triển khai ảo hóa thực sự thì luôn đi đến cái đích thật sự là đảm bảo vận hành và quản lý máy ảo. Và không ngạc nhiên rằng đây chính là vai trò chính làm nên VMM 2008 và thành phần VMM Administrator Console là công cụ tương tác chính đưa đến người dùng khả năng quản lý vòng đời của máy ảo trong hệ thống. VMM 2008 cung cấp một giao diện quản trị tập trung cho phép quản lý bất kỳ số lượng máy ảo nào triển khai trên cả Hyper-V lẫn VMware ESX Server.

VMM 2008 là một công cụ mạnh mẽ và cần thiết cho việc quản lý hệ thống máy ảo với tất cả các tác vụ có thể thực thi trên Hyper-V Manager đều có thể thực thi trên VMM 2008 nhưng làm nên sự khác biệt mạnh mẽ nhất với Hyper-V Manager là khả năng quản lý tập trung, lưu trữ máy ảo trong các Library và triển khai máy ảo với hệ thống Template đa dạng cùng với tính năng Portal cho người dùng cuối.

Trong chương này sẽ cung cấp các bước hướng dẫn chi tiết về quản lý các vòng đời của máy ảo dùng VMM 2008.

Read the rest of this entry

Clone máy ảo Hyper-V dùng System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Chào mọi người hôm nay tôi giới thiệu đến với mọi người một phương thức thứ hai cho vấn đề nhân bản hay còn gọi là “Clone” máy ảo trong Hyper-V với phương thức thứ nhất tôi đã giới thiệu trong bài Ứng dụng Differencing Disk trong triển khai Hyper-V với phương thức thứ nhất thì có vẻ như nó khá là thủ công ngay cả tôi cũng làm biếng dùng đến. Nhưng với phương thức thứ hai tôi sẽ trình bày sau đây thì phần nào đơn giản với giao diện Wizard  trong SCVMM có thể down tại đây.

Trước nhất để phương thức này trở thành một giải pháp lâu dài cho việc nhân bản máy ảo thì bản phải chuẩn bị một máy ảo cần nhân bản (mới cài đặt HĐH và update đầy đủ) và sử dung Sysprep dùng để remove các thông tin cụ thể về máy như (SID), nội dung của các bản ghi sự kiện, các điểm khôi phục hệ thống, driver Plug and Play đã được cài đặt,… đảm bảo rằng lần khởi động đầu tiên của các máy ảo nhân bản hệ thống sẽ thiết lập các thông số như trên từ đầu trở thành một máy ảo hoàn toàn mới. Trong Windwos server 2008 bạn luôn được sẵn sàng với công cụ này trong thư mục C:\Windows\System32\Sysprep bạn có dùng cmd theo đường dẫn này và kích hoạt Sysprep.exe. Sau khi kích hoạt sẽ được hội thoại sau:

image

Read the rest of this entry