Các bài viết cũ

ICMP lý thuyết và ứng dụng

Đã nói đến ping thì phải nói đến ICMP, vậy ICMP là cái gì?

– IP không có cơ chế để biết được data nó gửi đã đến được đích chưa, nên mới sinh ra cái gọi là Internet Control Messenger Protocol(ICMP). ICMP sinh ra không phải để giải quyết cái thuộc tính không đáng tin cậy(unreliability) vốn có của IP mà ICMP messenger có nhiệm vụ đơn giản là thông báo cho sender biết việc gửi data đi có vấn đề.

– VD: host A gửi 1 datagram tới host Z, nhưng do một số nguyên nhân mà gói thông tin gửi tới không đúng đích.

  • Các thiết bị trung gian như routing protocol không đúng, chúng được gọi là unreachable network.
  • Cấu hình TCP/IP chưa đúng về địa chỉ, subnetmask hay default gateway, chúng được gọi là unreachable host.
  • Host đích không hỗ trợ upper-layer protocol, được gọi là unreachable protocol.
  • Host đích không hỗ trợ loại dịch vụ cần truy cập, gọi là unreachable port/socket.

– Khi đó thiết bị trung gian(router) nơi xảy ra vấn đề sẽ gửi lại một gói tin trong đó có ICMP messenger chỉ dành cho sender để thông báo về nguyên nhân. Các thiết bị trung gian khác không nhận được messenger trên và hoàn toàn không biết là có vấn đề trên đường truyền.

Read the rest of this entry