Các bài viết cũ

Hướng dẫn reset root password với Single Mode

CentOS

– Vào một ngày đẹp trời nọ, bạn login vào server với mật khẩu root vẫn hay dùng thì nó cứ thế này:

Using username "root".
root@210.211.108.130's password:
Access denied
root@210.211.108.130's password:
Access denied

– Quá đau lòng, có thể do đêm qua thất tình nhậu xỉn về thay password root từ tên em Lan thành em Đào nhưng gõ lộn ra em Cóc Me nào đó crying . Tinh thần bắt đầu hoản loạn, hết say xỉn mà đầu óc vẫn quay mòng mòng d'oh . OK, bình thường như người qua đường không có gì phải sợ devil

– Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các bạn hay quên như tớ reset lại mật khẩu root bằng cách boot vào single mode, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các server Linux sử dụng GRUB Boot Loader, đối với LILO thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé winking. OK bắt đầu nhé!

Read the rest of this entry