Các bài viết cũ

Một số giải pháp sao lưu: Sao lưu cục bộ và sao lưu tập trung

Trong mô hình của giải pháp sao lưu dữ liệu đối với một hệ thống, thiết bị lưu trữ là một thành phần không thể thiếu để thực hiện sao lưu dữ liệu. Thiết bị này bao gồm các đầu đọc/ghi dữ liệu vào thiết bị lưu trữ như băng từ, ổ đĩa di động, USB, CD/DVD … Đồng thời nó cũng là nơi tập trung chụi trách nhiệm quản lý và xử lý các thao tác liên quan đển những thiết bị lưu trữ dữ liệu này. Việc tổ chức một hệ thống thực hiện sao lưu cho một hệ thống máy chủ hoặc một máy tính cục bộ được thực hiện theo 2 mô hình tương ứng là : Mô hình sao lưu cục bộ và mô hình sao lưu tập trung:

1. Mô hình Sao lưu cục bộ

Trường hợp khi thiết bị lưu trữ là một thành phần vật lý nội bộ của máy chủ, hoặc thiết bị lưu trữ là thiết bị riêng, nhưng kết nối trực tiếp vào máy chủ và chỉ phục vụ cho việc sao lưu dữ liệu trên máy chủ đó. Đây là mô hình sao lưu cục bộvà được áp dụng phổ biến trong môi trường IT có quy mô nhỏ. Mô hình này chỉ đơn giản là gắn các thiết bị lưu trữ dữ liệu sao lưu như đĩa cứng di động, ổ CD/DVD … vào máy tính cục bộ và sử dụng chương trình sao lưu thích hợp để sao lưu dữ liệu và lưu trữ bản backup vào thiết bị lưu trữ đó. Thiết bị lưu trữ sau đó sẽ được cất giữ ở một nơi an toàn tùy vào người thực hiện sao lưu.
Click image for larger version

Name:	hinh6.1.gif
Views:	38
Size:	2.4 KB
ID:	211

Read the rest of this entry