Các bài viết cũ

Ra mắt phiên bản System Center Virtual machine Manager Self Service Portal 2.0 SP1 Beta

image

Chắc không còn gì lạ lẫm trong vấn đề ứng dụng System Center Virtual Machine Manager Self Service Portal đến với phiên bản mới này 2.0 SP1 chúng ta có thể đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng trong du cầu của doanh nghiệp với giá thành thấp nhất. Được xây dựng trên nền tảng Windows Server 2008 R2, Hyper-V và System Center Virtual Machine Manager, VMMSSP 2.0 SP1 cho phép chúng ta đem đến một hạ tầng dưới dạng dịch vụ.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM) – Phần cuối

Trong phần cuối này tôi sẽ cung cấp đến mọi người thành phần cuối cùng trong gói SCVMM là Self-Service Portal.

Self-Service Portal là một Website dựa trên đó những người dùng được ủy quyền có thể quản lý các máy ảo đang có cũng như tạo mới máy ảo dựa trên các Template được cấu hình sẵn từ trước và lưu trữ trong Library.

Self-Service Portal có thể được cài đặt trên bất kỳ máy chủ nào thuộc domain, bao gồm các máy chủ đang chạy thành phần VMM Server nhưng ngoại trừ việc không được đặt chung với Domain (vì mức độ an toàn). Với việc triển khai tính năng này trong hệ thống cho phép bạn trở thành một nhà cung cấp dịch vụ không như hosting cũng như VPS mà cái bạn cung cấp là một “hạ tầng ảo” qua đó người dùng có thể tự triển khai hệ thống ảo từ cài đặt, kết nối, cấu hình dịch vụ… cho riêng mình với hạ tầng ảo được cung cấp. Hoặc với trường hợp là một trung tâm giảng dạy bạn có thể cung cấp cho từng học viên của mình cả một hạ tầng ảo để triển khai thử nghiệm các bài Lab cần thiết mà không cần triển khai cả một hệ thống máy vật lý cấu hình mạnh trong mỗi phòng học …Trong chương này sẽ cung cấp các hướng dẫn cơ bản nhất xoay quanh vấn đề cài đặt, cấu hình cũng như quản trị một Self-Service Portal.

1. Cài đặt Self-Service Portal

Self-Service Portal hơn hẳn các thành phần khác trong VMM 2008 chính là khả năng có thể hoạt động trên tất cả phiên bản hệ điều hành Windows Server 2008 và Windows Server 2003 SP2. Theo đó yêu cầu trước mắt cho việc dựng một Slef-Service Portal là Internet Information Service 6.0 (IIS) hoặc hơn phải được cài đặt trước khi cài đặt Portal. Ngoài ra trong Windows Server 2008 hai role IIS6 Metabase Conpatibility và IIS 6 WMI Conpatibility phải được cài đặt trước khi dựng portal.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM) – Phần 12

XII. Tìm hiểu và cấu hình User Roles trong VMM 2008

Với VMM 2008 người quản trị được cung cấp một sức mạnh đáng kể trong việc điều khiển thông qua một môi trường ảo hóa phân tán. Với khả năng như thế thì cũng đồng nghĩa với việc gánh vác một trách nhiệm khá lớn. Một tài khoản người dùng VMM với đầy đủ đặc quyền có thể tạo , cấu hình và hủy các máy ảo cũng như bất cứ lưu trữ nào với vài cú click chuột nhưng thảm họa sẽ nhanh chóng xảy ra khi mà ai cũng có đặc quyền như thế trong hệ thống.

Do đó sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà VMM 2008 cung cấp khả năng điều khiển phân phối người dùng nào có quyền truy cập vào vùng quản lý và họ có thể làm gì khi họ được phép truy cập vào vùng quản lý. Điều này được thực hiện nhờ các User Roles. Roles là khái niệm định nghĩa ra hành động nào sẽ được thực thi trong môi trường VMM 2008. Sau đó là phân bố người dùng trong hệ thống là thành viên của một trong các Role được tạo ra cho phép giới hạn các hành động cho phép dựa theo các quy định đặt ra trong Role.

1. Các loại User Roles

Một User Role được tạo ra dựa trên các mức độ truy cập sau đây:

  • Administrator Role – đây là mức độ truy cập cao nhất, thành viên thuộc Role này có đầy đủ đặc quyền truy cập và không giới hạn đến tất cả các chức năng trong VMM Administrator Console. Bên cạnh đó những thành viên thuộc Role này còn có thể tạo ra các Delegated Administrator RoleSelf-Service Role. Thông thường mặc định những thành viên có mức truy cập này đều thuộc nhóm Administrators Local. Tuy nhiên nên nhớ rằng chỉ có duy nhất một Administrator Role trên hệ thống VMM 2008 và không thể tạo thêm bất cứ một Administrator Role nào.
  • Delegated Administrator Role – Role này có thể được tạo ra nhờ các thành viên thuộc Administrator Role hoặc một thành viên của Delegated Administrator Role khác. Điều đáng lưu ý là thành viên thuộc Delegated Administrator role có mức độ truy cập tương tự như thành viên thuộc Administrator Role nhưng truy cập vẫn bị giới hạn ở những host, máy ảo và VMM Library Server chỉ định tại thời điểm tạo Role.
  • Self-Service User Role – Thành viên của mức độ truy cập này được quyền sử dụng VMM Slef-Service Portal để thực thi các nhiệm vụ đặc biệt trên máy ảo chứ không được sử dụng VMM Administrator Console. Các hành động cho phép (như start, stop, và xóa máy ảo thông qua Portal) được định nghĩa ra suốt trong quá trình tạo Role và có thể tùy chỉnh lại trong VMM Administrator bởi một administrator.

2. Tạo mới Delegated Administrator Role

Read the rest of this entry

Ebook: Tổng quan System Center Virtual Machine Manager 2008

Ngày nay xu hướng ảo hóa máy chủ đã trở thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng khiến cho các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giảm thiểu chi phí. Ảo hóa được coi là một công nghệ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu hiệu quả với khả năng tận dụng tối đa năng suất của các thiết bị phần cứng. Việc áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ nhằm tiết kiệm không gian sử dụng, nguồn điện và giải pháp tỏa nhiệt trong trung tâm dữ liệu. Ngoài ra việc giảm thời gian thiết lập máy chủ, kiểm tra phần mềm trước khi đưa vào hoạt động cũng là một trong những mục đích chính khi ảo hóa máy chủ. Công nghệ mới này sẽ tạo ra những điều mới mẻ trong tư duy của các nhà quản lý công nghệ thông tin về tài nguyên máy tính. Khi việc quản lí các máy riêng lẻ trở nên dễ dàng hơn, trọng tâm của công nghệ thông tin có thể chuyển từ công nghệ sang dịch vụ.

Một khía cạnh quan trọng của ảo hóa là vấn đề quản lý thực: là một quản trị viên, chắc hẳn bạn sẽ muốn có một bảng điều khiển riêng để quản lý tất cả các máy ảo và các host của mình. Với phần mềm như VirtualCenter của VMware, bạn có thể quản lý môi trường ESX và có thể bổ sung thêm nhiều tính năng mở rộng khác (chẳng hạn như DRS, HA, Templates,…). Câu trả lời của Microsoft cho vấn đề quản lý chính là System Center Virtual Machine Manager (hay vẫn được nhắc đến với tên viết tắt VMM).

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM) – Phần 10

X. Chuyển đổi Physical sang Virtual (P2V) dùng VMM 2008

Virtual Machine Manager (VMM) 2008 bản thân nó có tích hợp một tính năng cho phép một hệ điều hành đang hoạt động trên máy vật lý có thể được chuyển sang hệ điều hành hoạt động trên máy ảo. Đây là một tính năng thường được biết đến với tên gọi Physical to virtual viết tắt là P2V. Trong chương này sẽ thảo luận các vấn đề chú ý và yêu cầu cần thiết để thực hiện P2V.

Phương thức Online và Offline

Trước hết là hai khái niệm chuyển đổi Online và Offline, với chuyển đổi P2V Online sẽ sử dụng Volumn Shadow Copy Service để thực hiện quá trình chuyển đổi trong khi hệ thống máy nguồn vẫn trong trạng thái hoạt động, cho phép quá trình chuyển đổi hoạt động mà không ảnh hưởng và làm gián đoạn dịch vụ trên hệ thống. Còn chuyển đổi Offline gồm hành động khởi động lại hệ thống máy nguồn dùng môi trường Windows Preinstallation Environment (PE), kết quả là các dịch vụ máy nguồn sẽ tạm thời  ngưng hoạt động trong suốt quá trình chuyển đổi.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM)–Phần 9

IX. Quản lý máy chủ VMM 2008 Library

Virtual Machine Manager Library là một kho lưu trữ được tạo ra với mục đích lưu trữ các tài nguyên máy ảo như các ổ cứng ảo, các tập tin ảnh ISO, các Template máy ảo, các máy ảo đang trong trạng thái được lưu trữ, các đĩa Floppy ảo, các Hardware ProfileOperating System Profile và các tập tin Sysprep. Mục tiêu của Library là nâng cao khả năng tái sử dụng các thông tin và đối tượng trong quá trình tạo và cấu hình máy ảo được triển khai bằng hạ tầng VMM.

Một VMM Library bao gồm nhiều tài nguyên khác nhau và tất cả chúng được lưu trữ trong một hay nhiều thư mục chia sẻ trên hệ thống máy chủ VMM Library kết hợp với các ghi nhận được lưu trong SQL Server Database liên kết với quá trình cài đặt VMM 2008. Theo mặc định thư mục chia sẻ của các máy chủ VMM Library được xác định bằng đường dẫn sau %SystemRoot\ProgramData\Virtual Machine Library Files và được chia sẻ với tên MSSCVMMLibrary.

Một hệ thống VMM 2008 trong đó có thể tồn tại nhiều máy chủ VMM Library và máy chủ Library thông thường được cài đặt chung với VMM Server. Và trên thực tế với một hệ thống lớn và phức tạp đòi hỏi các máy chủ VMM Library nên chạy trong môi trường Cluster.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine (SCVMM)–Phần 8

VIII. Quản lý máy ảo trong VMM Administrator Console

Với một quy trình triển khai ảo hóa thực sự thì luôn đi đến cái đích thật sự là đảm bảo vận hành và quản lý máy ảo. Và không ngạc nhiên rằng đây chính là vai trò chính làm nên VMM 2008 và thành phần VMM Administrator Console là công cụ tương tác chính đưa đến người dùng khả năng quản lý vòng đời của máy ảo trong hệ thống. VMM 2008 cung cấp một giao diện quản trị tập trung cho phép quản lý bất kỳ số lượng máy ảo nào triển khai trên cả Hyper-V lẫn VMware ESX Server.

VMM 2008 là một công cụ mạnh mẽ và cần thiết cho việc quản lý hệ thống máy ảo với tất cả các tác vụ có thể thực thi trên Hyper-V Manager đều có thể thực thi trên VMM 2008 nhưng làm nên sự khác biệt mạnh mẽ nhất với Hyper-V Manager là khả năng quản lý tập trung, lưu trữ máy ảo trong các Library và triển khai máy ảo với hệ thống Template đa dạng cùng với tính năng Portal cho người dùng cuối.

Trong chương này sẽ cung cấp các bước hướng dẫn chi tiết về quản lý các vòng đời của máy ảo dùng VMM 2008.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 7

VII. Tạo và quản lý Template trong VMM 2008

Trong VMM 2008 cung cấp một tính năng cho phép lưu trữ các mẫu máy ảo trong các VMM Library từ đó các máy ảo sau này có thể được tạo ra một cách nhanh chóng với các cấu hình phần cứng và hệ điều hành được quy định sẵn. Những Template này còn có vai trò phục vụ cho vấn đề điều khiển và hạn chế các cấu hình máy ảo mà người dùng cuối có thể sử dụng để tạo mới máy ảo bằng VMM Self Service Portal.

Trong chương này sẽ có gắng đem đến cái nhìn tổng quan nhất về khái niệm Template trong VMM cũng nhưng các kỹ năng cần thiết cho việc triển khai trên hệ thống.

1. Tổng quan về Virtual Machine Template

Trong các tài liệu khác đặc biệt là các tài liệu về công nghệ ảo hóa thì các mẫu máy ảo này được gọi là Virtual Machine Template. Nhưng Template này thường được tạo trong VMM Administrator Console và lưu trữ trong các VMM Libray (đây là thành phần đi kèm khi cài đặt thành phần VMM Server) để sẵn sàng cho việc truy cập và tạo máy ảo mới bằng VMM Administrator Console hoặc VMM Self Service Portal. Trong thực tế các máy ảo chỉ có thể tạo trên Self Service Portal dựa trên một Template có sẵn.

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 6

VI. Quản lý host trong VMM Administrator Console

Trong chương này sẽ tiếp tục tập trung vào VMM Administrator Console nhưng không như chương trước là giới thiệu tổng quan giao diện đối với chương này sẽ tập trung mạnh vào vấn đề theo dõi và quản lý các máy chủ ảo hóa hay còn gọi là Host trong VMM Administrator Console.

1. Thêm host vào VMM Administrator Console

Như đã trình bày ở chương trước khi mà một VMM Administrator Console được khởi động lần đầu tiên không những yêu cầu khai báo một máy chủ VMM Server để thiết lập liên lạc mà còn yêu cầu một thao tác khác gần như là bắt buộc đó là thêm Host hay còn gọi là host vào danh sách quản lý của VMM. Vì như mặc định ở lần khởi động đầu danh sách các Host có thể quản lý là rỗng và gần như người dùng không thể thực hiện được các tác vụ nào trong VMM Administrator Console vì đơn giản chẳng có đối tượng để mà quản lý.

Danh sách Host được liệt kê trong mục Hosts ở panel bên phải (vấn đề này đã đề cập trong chương trước). Tất nhiên hiện tại trong mục này không tồn tại Host nào cả và vấn đề tiếp theo để thêm Host vào danh mục quản lý. Nhìn vào panel bên phải giao diện là việc là danh sách các tác vụ liên quan đến Hosts. Với mục tiêu là thêm host vì thế tác vụ sẽ chọn đây là Add Host trong mục Actions hoặc theo đường dẫn View à Virtual Machine Manager à Add Host. Cả hai cách đều cho ra kết qủa tương tự là màn hình wizard Add Hosts xuất hiện:

image

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 5

V. Làm quen giao diện VMM Administrator Console

Như đã đề cập về vai trò của thành phần VMM administrator Console trong hệ thống triển khai VMM 2008 thì đây là một thành phần chính khá quan trọng cung cấp các chức năng quản lý cho người dùng.. Nó không chỉ có thể được cài đặt trên một máy chủ VMM Server mà còn trên bất cứ máy nào đang là một phần tử trong hạ tầng ảo hóa. Trong khi các thành phần khác được thiết kế dành cho các hoạt động nền bên dưới VMM thì thành phần VMM Administrator Console lại là một giao diện Front End cung cấp việc thực thi các tác vụ của người dùng. Trong chương này sẽ chủ yếu tập trung giới thiệu tổng quan giao diện làm việc của VMM Administrator Console.