Các bài viết cũ

Tổng quan về công nghệ Zero Client

Công nghệ Zero client tạm dịch là “Máy trạm không xử lý” là bước đột phá phát triển công nghệ nhằm đơn giản hóa thiết bị điện toán. Giống như công nghệ Thin Clients tạm dịch là Máy trạm nhỏ. Zero client sẽ chuyển toàn bộ công việc xử lý lên các máy chủ, thông qua giao tiếp đó là bàn phím và màn hình tại vị trí của người sử dụng thao tác. Tuy nhiên, các máy trạm Thin Clients vẫn yêu cầu khả năng xử lý nhất định và một vài phần mềm cài đặt trên máy trạm. Với công nghệ Zero client loại bỏ hoàn toàn các thành phần đó, thay vào đó nó nối trực tiếp đến các máy chủ thông qua kết nối Ethernet.

Read the rest of this entry