Các bài viết cũ

Bài toán Domain trong triển khai Hyper-V – Phần 3

Mặc dù domain controller dường như là một khái niệm khá đơn giản nhưng việc ảo hóa domain controller thực sự lại không phải vấn đề đơn giản chút nào. Để tiếp theo hai phần trước của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các tùy chọn cho việc ảo hóa domain controller.

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về một mô hình sắp đặt máy chủ kết hợp giữa các domain controller vật lý và domain controller ảo. Trước khi giới thiệu về những vấn đề mới, tôi muốn quay trở lại một chút và mô tả mô hình domain controller mà chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận ở đây.

Ý tưởng cơ bản nằm phía sau mô hình domain controller mà chúng tôi đang đề cập đến là một mô hình có hai máy chủ vật lý mới được thiết lập làm các domain controller mới. Tất cả các domain controller tồn tại trước đó đều được ảo hóa, như thể hiện trong hình A.

alt
Hình A: Một mô hình domain controller

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần 3

III. Các yêu cầu hệ thống VMM 2008

Microsoft Virtual Machine Manager (VMM) 2008 là một bộ công cụ quản trị cấp độ doanh nghiệp. Do đó cần đạt được một số chuẫn mực nhất định về các yêu cầu cho việc cấu hình vận hành công nghệ này. Trong chương này sẽ cung cấp các kiến thức chung nhất về yêu cầu phần cứng cũng như phần mềm cho vấn đề triển khai.

1. VMM 2008 và Active Directory

Trước tiên điều tiên quyết chiếm gần như 50% yêu cầu cho hệ thống đó chính là bản thân máy vận hành VMM 2008 và các máy chủ ảo hóa để có thể được quản lý tập trung trên VMM 2008 thì chúng phải là một thành viên trong domain Active Directory Domain Service (ADDS).

2. Yêu cầu về hệ điều hành

Như đã đề cập nhiều lần trong các chương trước đây, VMM 2008 là một tập hợp gồm nhiều thành phần khác nhau, chúng có thể cùng vận hành trên một máy đơn duy nhất hoặc trải dài trên nhiều máy chủ vận hành các thành phần khác nhau. Khi xoay quanh vấn đề yêu cầu về hệ điều hành thì phải hiểu được sự khác nhau về yêu cầu hệ thống đối với từng thành phần trong VMM. Ví dụ: VMM Administrator hỗ trợ được trên Windows Vista nhưng lại không chạy được trên Windows Server 2008 Core. Bảng theo sau đây cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vấn đề hỗ trợ hỗ trợ hệ điều hành và thành phần VMM.

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager – Phần 2

II. Kiến trúc và port trong VMM 2008

Trong chương trước đã giới thiệu sơ qua về các thành phần trong VMM. Lúc này sẽ có vài người đặt ra vần đề là sự hiểu biết về kiến trúc của VMM 2008 là không cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong quản lý, tuy nhiên có một sự hiểu biết cơ bản về cách các hệ thống vận hành có thể rất có ích, đặc biệt là khi cố gắng chẩn đoán vấn đề phát sinh. Đặc biệt là trong triển khai cấu hình một hệ thống phân tán, hiểu rõ cơ chế vận hành của các thành phần thông qua các port là một vấn đề tiên quyết.

1. Sơ đồ kiến trúc VMM 2008

Như đã đề cập ở chương trước VMM 2008 là công cụ được tập hợp các thành phần hoạt động khác nhau được triển khai trên cùng một máy chủ hoặc phân tán chúng trên một dãi máy chủ. Các thành phần này liên lạc trao đổi với nhau thông qua một thành phân nhân trong VMM 2008 gọi là VMM server có vai trò sử dụng các giao thức khác nhau trong quá trình trao đổi với các thành phần khác. Ngoài việc trao đổi với các thành phần bên trong thì vai trò chính của VMM server còn là liên lạc với các máy chủ đang vận hành các máy ảo trên đó nhằm thực thi các thao tác quản lý. Sơ đồ sau đây cung cấp cái nhìn toàn cảnh cao nhất của nền tảng VMM 2008 và các giao thức liên lạc chính giữa chúng.

clip_image002

Read the rest of this entry

Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần I

Một khía cạnh quan trọng của ảo hóa là vấn đề quản lý thực: là một quản trị viên, chắc hẳn bạn sẽ muốn có một bảng điều khiển riêng để quản lý tất cả các máy ảo và các host của mình. Với phần mềm như VirtualCenter của VMware, bạn có thể quản lý môi trường ESX và có thể bổ sung thêm nhiều tính năng mở rộng khác (chẳng hạn như DRS, HA, templates,…). Câu trả lời của Microsoft cho vấn đề quản lý chính là System Center Virtual Machine Manager (hay vẫn được nhắc đến với tên viết tắt VMM).

image

Phần mềm này chính là sự lựa chọn của bạn. VirtualCenter của Vmware có thể được bổ sung và các host ESX có thể được quản lý từ bên trong VMM. Virtual Machine Manager 2008 cung cấp hầu hết các chức năng của VirtualCenter Server gồm cả Vmotion. Các nhiệm vụ phức tạp hơn như việc bổ sung thêm các host vào ESX cluster phải được thực hiện bằng cách sử dụng bản thân VirtualCenter.

Read the rest of this entry