Các bài viết cũ

Thiết lập tùy chọn mặc định cho hình ảnh trong Windows Live Writer (align, size, watermark, boder…)

Không cần nói nhiều thì cũng biết rằng windows live writer là ứng dụng không thể thiếu cho các cá nhân viết blog, up bài… Và chắc hẳn một số người cũng như tôi gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề chỉnh sữa hình ảnh, mặc định khi hình ảnh được chèn vào đều có những thuộc tính mặc định mà có lẽ làm nhiều ng khó chịu khi phải chỉnh lại từng ảnh đơn cử như tôi là mỗi ảnh chèn vào là nhỏ xíu trong khi lab thì cần hình to cho ng đọc xem thế là chỉnh 1 bài mà cả mấy chục tấm hình cũng có thiệt điên người… Còn đến watermark thì bun thay h mới biết Live writer support  cho chèn watermark mà đến đây chẳng lẽ chỉnh option từng cái hình trong bài. Thế là một tính năng hỗ trợ cho chúng ta xuất hiện đó là "Set to default" nằm trong mục Picture Tools hiện ra bất cứ khi nào bạn chọn hình ảnh.

Vậy thì tính năng này mang lại lợi ích gì?

Tiết kiệm thời gian chỉnh sữa hình ảnh trong bài viết lúc này các thiết lập mặc định được chúng ta lưu giữ sẵn cứ mỗi hình ảnh chèn vào đều được áp đặt các thiết lập đó.

Thậm chí xưa h mọi người đều muôn watermark cho thông tin trên blog mình vậy ta sao không default cả watermark thế là đơn giản chèn hình là có tất cả 🙂

Các sử dụng ?

Read the rest of this entry