Các bài viết cũ

YahooPasswordDecryptor–Tool moi pass yahoo trên local

Đây là một tool hoàn toàn miễn phí cho phép mọi người phục hồi  / moi ra các mật khẩu Yahoo chứa trong các trình duyệt phổ biến hoặc ứng dụng messenger.

Như mọi người đều biết là hầu hết các ứng dụng đều phải lưu trữ các tài khoản đăng nhập để người dùng không phải quan tâm đến việc phải nhập lại mỗi khi đăng nhập. Chính vì điều này nên với mỗi ứng dụng như thế sẽ luôn có một định dạng lưu trữ riêng cũng như thuật toán mã hóa để lưu trữ một cách an toàn các mật khẩu. Và YahooPasswordDecryptorẽ tự động thu thập thông qua các ứng dụng và thu hồi các password Yahoo được lưu trữ trên máy.

image

Read the rest of this entry